Dobro je vedeti

Kaj delamo in področja, ki jih pokrivamo

POSLOVANJE

Storitve iz področja poslovanja podjetja so zlasti:

 • svetovanje poslovodstvu pri npr.: spremljanju rezultatov podjetja, vzpostavljanje učinkovitejših notranjih poslovnih procesov,
 • izvedba seminarjev za zaključene skupine na določeno tematiko (npr: kontroliranje poslovanja, kalkulacija cene, vodenje zalog...itd),
 • vzpostavljanje sistema poročanj poslovodstvu,
 • vzpostavljanje notranjega sistema nadzora in kontrolinga določenega področja kot so npr.: nabave, prodaje, tajništva, financ, računovodstva...itd,
 • odgovarjanje na vprašanja iz poslovanja podjetja kot so: kako spremljati poslovanje podjetja, kako naj poslovodstvo učinkovitejše sprejema poslovne odločitve, katere informacije naj poslovodstvo zahteva od podrejenih

RAČUNOVODSTVO

Storitve iz področja računovodstva so zlasti:

 • vzpostavljanje notranjega računovodstva,
 • usposabljanje obstoječega kadra z računovodskimi opravili,
 • izvajanje seminarjev na aktualne računovodske teme,
 • svetovanje računovodstvu o tekočih dilemah, ki se jim porajajo pri delu,
 • odgovarjanje na vprašanja po E-mailu glede npr.:knjiženj poslovne dokumentacije, izpolnjevanj letnih računovodskih poročil ali mesečnih poročil poslovodstvu…itd

DAVKI

Storitve iz področja davkov so zlasti:

 • pisanje davčnih mnenj na določeno davčno tematiko,
 • odgovarjanje na vprašanja preko E-maila na davčno tematiko (DDV, prispevki za socialno varnost, dohodnina, davek od dobiček…),
 • preventivni davčni pregledi poslovanja ali določenega področja (npr. obračuna plač, vodenja zalog, davčnega obračuna, obračuna DDV-ja…itd),
 • telefonsko svetovanje na temo iz področja davka na dodano vrednost (DDV), prispevkov za socialno varnost, obdavčitve podjetja, s.p.-ja...itd,
 • osebno svetovanje na davčno temo kot je npr.: obdavčitve izplačil poslovodstvu, prokuristu, upokojencu, zapiranje podjetja, prenos podjetja…itd.

Zadnje objave

Koristne objave v URL

Koristne objave v URL o številke 42 (4.8…

Aktivni pristop ZAVODA (ZPIZ) k redno izplačevanjem plače in oddajanja REK obrazcev     o Prehodno obdobje za upokojence, ki so do 31.12.2002 uveljavili predčasno ali starostno pokojninoUradni list št...

Preberi več

Kontrola poslovanja - kontroling

Kontrola poslovanja (kontroling) so aktivnosti, ki jih opravlja vodja poslovanja in katerih cilj je spremljanje in preverjanje pravilnosti poslovanja skladno z notranjimi pravili, ter skladno z zakonskimi predpisi in navodili...

Preberi več

Koristne objave v Uradnem listu od št. 1…

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije – Ur. List 40/2017 z dne 21.7.2017 1. Glede kompenziranja presežka ur s prostimi urami zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne...

Preberi več

 

Koristne objave v URL

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun