BAZA ZNANJA

BAZA ZNANJA

Vsebina Baze Znanja je plačljiv del naše spletne strani, kjer lahko dobite natančne odgovore na kategorije vprašanj prikazane spodaj. Za več informacij nas kontaktirajte na naš E-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. ali kotakt obrazca tukaj.

Obvestilo o izplačilu regresa za leto 2019

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 27

 

OBVESTILO O IZPLAČILU REGRESA ZA LETO 2019

V maju 2019 (Ur. List. Št. 28/2019 in 29/2019) je bil objavljen spremenjen način obdavčitve regresa za leto 2019.

Zakon o dohodnini in ZPIZ-2  se spreminjata tako, da regres do višine 100% povprečne plače v RS  NE GRE V DAVČNO OSNOVO, gledano na dan izplačila regresa.

To pomeni, da je BRUTO = NETO.

Pri letnem informativnem izračunu se bo za povprečno letno plačo zaposlenih v Sloveniji  vzelo zadnji znan podatek statističnega urada.

To pomeni, če bo regres izplačan do 100% povprečne plače le ta ne bo šel v letno dohodninsko osnovo.

Stat. Urad je objavil, dne 9. 5.2019, da je povprečna plača v RS 1.714,49 EUR.

Torej regres izplačan do 1.714,49 EUR se izplača tako da je Bruto = NETO

 • V tej višini regres ni obdavčen ,v času pisanja tega obvestila.

Odda se REK 1 in I Rek.

REK 1 obrazec v E davkih bo vključeval te spremembe od 9.5.2018 od 18h dalje.

V zbirnem REK-1 obrazcu se

 • v polju 113 še vedno prikazuje celotni znesek izplačanega regresa
 • v polju 114 pa se vpisuje znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP.

iREK obrazcu pa se podatki o izplačanem regresu vpisujejo takole:

 • v polje A052 se vpiše celotni znesek izplačanega regresa (tudi, če je znesek nižji od 100 % PP)
 • v polje A062 (osnova za prispevke P04) se vpiše znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP

Vprašanje 1: Kolikšno višino regresa moramo po zakonu izplačati zaposlenemu?

ODG. Regres mu morate izplačat najmanj v višini MINIMALNE plače to pa za leto 2019 znaša 886,63 EUR

Obrazložitev:

PRAVICA ZAPOSLENEGA je določena v  ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH - ZDR-1 - 131. člen (regres)!

(1) Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače

MINIMALNA PLAČA - Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18)

- za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov 

Vprašanje 2: Ali lahko v letu 2019 izplačamo še neizplačane regrese preteklih let pod pogoji, ki veljajo za leto 2019?

odgovor:  Po zakonu je delodajalec dolžan izplačati zaposlenemu regres do 1.julij  tekočega leta, v primeru likvidnih težav pa do 1.nov. tekočega leta.

V primeru da delovna inšpekcija naloži izplačilo regresa delodajalcu, ker je delavec tožil delodajalca zaradi neizplačila regresa… v takem primer menim, da v letu 2019 lahko izplačate pod pogoji, ki veljajo za leto 2019, če razpolagate odločbo DELOVNEGA INŠPEKTORJA ali sodbo delovnega sodišča.

Če z odločbami in sodbami ne razpolagate, potem glede na sodbo Vrhovnega sodišča X lps 335/2016, taki dohodki v letu 2019 s strani FURSA ne bodo obravnavani kot izplačila regresa, temveč kot drugi dohodki iz delovnega razmerja, kjer se obračunajo tako ak. Dohodnine, kot tudi prispevki za socialno varnost.

Tako je tudi razsodilo  VRHOVNO sodišče v sodbi 335-2016, objavljeni 16.1.2019 

Citat: 2. in 3 odst. 131. čl. ZDR-1:

(2) Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

(3) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 

Pripravila:

Biserka Šubelj, davčna svetovalka z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev

Ljubljana 9 maj 2019

Plača za poslovno uspešnost

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 97

V letu 2017 in 2018 se je davčna zakonodaja (ZDOH- 2) dopolnila glede višine neobdavčenega dela plače za poslovno uspešnost (samo z vidika dohodnine!).

Organizacija mora imeti sprejete notranje akte kdo je upravičenec, pod kakšnimi pogoji, koliko je znesek plače za poslovno uspešnost...

Vzorec pravilnika o plači za poslovno uspešnost podajam v nadaljevanju.

Pravilnik o delu plače iz naslova poslovne uspešnosti

1. člen (Splošna določba)
Ta pravilnik določa upravičenost zaposlenih do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo.
Opomba:
Priporočam, da določite tudi:
• Kriteriji za ugotavljanje poslovne uspešnosti
• Listino za ugotovitev poslovne uspešnosti / neuspešnosti

2. člen(upravičenci do izplačila plače za poslovno uspešnost)

Osnovni pogoj upravičenosti zaposlenih do izplačila plače za poslovno uspešnost je:

Če je podjetje v obravnavanem letu ustvarilo čisti nerazporejeni dobiček višini, ki ne presega 40.000 EUR se izplačila za poslovno uspešnost za to leto ne izplača, ne glede na dosežene točke po točkovniku.
Čisti nerazporejeni dobiček je znesek čistega dobička brez upoštevaje ocene mase plač iz poslovne uspešnosti.

Upravičenci do izplačila plače za poslovno uspešnost so redno zaposleni, ki v zadostni meri z efektivnim opravljanjem dela prispevajo k dosegu poslovne uspešnosti podjetja.

Efektivno opravljanje dela pomeni

Omejen dostop do plačljive vsebine

Vzorci po GDPR - varstvo osebnih podatkov maj 2018

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 88

KOMPLET vzorcev GDPR maj 2018

Kazalo
KOMPLET vzorcev GDPR maj 2018 1
1. VZORCI DOPOLNITVE POGODB zaradi GDPR 25. maj 2018 2
1.1. Aneks k pogodbi o medsebojnem sodelovanju – svetovalna pogodba npr. iz področja financ, računovodstva in davkov 2
1.2. Aneks pogodbe o medsebojnem sodelovanju - kooperanti 5
1.3. Aneks pogodbe o vodenju računovodstva 8
1.4. Aneks pogodbe o zaposlitvi 9
2. VZOREC PRIVOLITVE npr. za uporabo osebne GSM številke: 11
3. VZOREC OCENE UČINKA TVEGANJA 12
4. VZOREC KATALOGA ZBIRK OSEBNIH PODATKOV 14
4.1. Evidenca o zaposlenih delavcih –Kadrovska evidenca in evidenca o stroških dela in o izrabi delovnega časa 15
4.2. Evidenca kontaktnih podatkov poslovnih partnerjev - kooperantov – podizvajalcev 16
4.3. Evidenca kontaktnih podatkov uporabnikov naših storitev /strank /kupcev in potencialnih uporabnikov naših storitev 17
4.4. Evidenca kontaktnih podatkov organizacij s katerimi poslujemo – npr. dobavitelji, banke… 17
4.5. Seznam registriranih uporabnikov spletne trgovine 18
4.6. Primer vzorca evidence kupcev 19

Omejen dostop do plačljive vsebine

Vzorec pravilnika o uniformi

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 83

PRAVILNIK o enotni uniformi in označbi

1. člen (vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa uporabo uniforme zaposlenega ali zaposlene v ______________ in sicer:
• namen uporabe
• vzdrževanje uniforme
• vrsto, sestavo in barvo enotne uniforme (v nadaljnjem besedilu: uniforme)
• simbole in oznake podjetja na uniformi

Preberite več: Vzorec pravilnika o uniformi

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun