BISERKA PIŠE

Povprečna cena ure dela v EU in v RS

Povprečna cena storitev dela v EU in RS

Evropski statistični urad Eurostat je marca 2015 objavil podatke o stroških dela na uro v EU za leto 2014.
Stroški dela iz podatka evropske komisije na uro so v Sloveniji leta 2014 znašali 15,6 evra, in ugotavljajo da je 1,8 % več kot leto poprej.

Ker me je zanimalo, sem tudi sama poizkusila narediti preproste izračune in prišla do drugačnih ugotovitev. Hmm, zanimivo, a ne!

No pa si pogljemo moje hitre in preproste izračune.

Torej izračuni so preprosti, saj vzamemo podatke iz statičnega urada RS in delimo s številom ur v mesecu (npr.: 174 ur).

Povprečna urna postavka dela v RS znaša 8,75 EUR/uro dela in je preračunana iz povprečne letne plače 2014, objavljene na spletni strani statističnega urada RS (1.540,25 EUR za leto 2014) (izračun: 1.540,25/174ur v mesecu = 8,85 EUR)
Če pa izračunamo povprečen strošek dela 2013, ki znaša 11,96 EUR/uro in je preračunan iz podatka stroški dela 2013, saj za leto 2014 na statističnem uradu v času pisanja prispevka še ni podatka za leto 2014, pa dobimo, (Izračun povprečen strošek dela 2.082,94 EUR / 174ur = 11,96 EUR/h).

Medtem ko so povprečni stroški dela na uro v celotnem gospodarstvu, po podatkih Evropske komisije(brez kmetijstva in javne uprave), bili ocenjeni na 24,6 evra v celotni EU in 29,2 evrov v območju evra.
Po podatkih Evrospke komisije so razlike med urnimi postavkami v različnih državah članicah velike: od 3,8 evra v Bolgariji, 4,6 evra, v Romuniji in 6,5 evra v Litvi do 40,3 evra na Danskem, 39,1 evra v Belgiji in 37,4 evra na Švedskem.

Podatki od Evropske komisije so objavljeni na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6761066/3-30032015-AP-EN.pdf/7462a05e-7118-480e-a3f5-34e690c11545

Tagged under cena dela

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun