BISERKA PIŠE

Kontrola poslovanja - kontroling

V članku opisujem kaj je kontrola poslovanja (kontroling), čemu jo izvajati, kako jo izvajati, zakaj nadzirati poslovanje podjetja.

Podrobnejše priporočila in primere kontrolnih vprašanj pa so vam na voljo v zaprtem delu baze znanja (vprašanja iz poslovanja podjetja) in med prenosi datotek (vzorci dokumentov poslovanja).

Kaj je kontrola poslovanja (kontroling)?

Kontrola poslovanja (kontroling) so aktivnosti, ki jih opravlja vodja poslovanja in katerih cilj je spremljanje in preverjanje pravilnosti poslovanja skladno z notranjimi pravili, ter skladno z zakonskimi predpisi in navodili nadrejenih. Z drugimi besedami povedano nadzor nad poslovanjem podjetja. Poslovanje podjetja je izredno priporočljivo nadzirati. Razloge za to si preberite v naslednjih vrsticah.

Kaj je namen kontrol poslovanja - kontrolinga?

Namen kontrol poslovanja je zlasti zavarovati sredstva oziroma premoženje podjetja pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Prav tako je namen kontrole ugotoviti ali se upoštevajo pravila podjetja, ali se sledi zakonitosti, učinkovitosti ter gospodarnosti poslovanja, če se pravilno, pravočasno in sproti izvajajo navodila nadrejenih, …itd.

Kako kontrolirati poslovanje?

Kontrolo poslovanja je treba izvajati sproti in sistematično. Kontrole poslovanja podjetja se izvaja na več nivojih in iz več vidikov. Primeri vidikov, kjer priporočamo, da se izvajajo kontrole poslovanja so zlasti: vsebinski, računovodski, finančni, DDV vidik, vidika davka od dohodka pravnih oseb, vidik dohodnine, vidik notranjih pravil...

Vzpostavljanje sistema kontrole poslovanja in/ali samega sistema učinkovitega poslovanja vam pomagamo ali svetujemo v našem podjetju Metaja d.o.o. (za več informacij pokličite: 01 51 61 348).

Najprej je treba postaviti cilj kontrole. Npr., če je cilj kontrole preverjanje vodenja zalog ali fakturiranja potem so vse aktivnosti usmerjene v ta del sistema. To pomeni, da je treba preverjati preteklo poslovanje tega področja in tudi naključno (nenapovedno) spremljanje tekoče aktivnosti tega področja. Večje in osveščene trgovske organizacije imajo zato vzpostavljen sistem: npr. : «skriti kupec« in na tak način kontrolirajo svoje zaposlene v trgovinah ali v gostilnah. Sistemov kontrol poslovanja je več in je treba izbrati tak sistem kontrole, ki bo primeren za organizacijo glede na zastavljen cilj, ki ga želi organizacija doseči.

Primeri koristnih vprašanj za kontrolo poslovanja z vidika financ in ddv-ja so zlasti (več koristnih vprašanj si lahko prebere v  www.metaja.si baza znanja - vprašanja iz poslovanja podjetja):

Finančni vidik

 • Ali so podatki o dobavitelju pravilno vnešeni v program za izvajanje plačil?
 • Ali so račun odobrile in podpisale ustrezne osebe, ki jamčijo za vsebino?
 •  Je račun v celoti sprejemljiv ali le delno?
 • ...itd

DDV vidik

 •  je obračunana pravilna stopnja DDV-ja;
 • ima dokument vse predpisane elemente;
 •  kdaj je datum prejetja;
 •  za kaj se bo ta material/blago/storitev uporabil
  •  ali se bo uporabil bodisi za obdavčljivo dejavnost bodisi za oproščeno dejavnost?
 •  Ali imamo pravico do odbitka vstopnega DDV in če v kakšnem odstotku?
 •  smo preverili dobavitelja, če oddaja DDV-o in če ima veljavno ID-DDV?
 • ....itd

Kakšno so razlogi za kontrolo poslovanja oziroma za nadzor nad poslovanjem podjetja? oziroma 

Zakaj nadzirati poslovanje podjetja?

Glavni razlogi kontrol poslovanja so zlasti odprava in preprečevanje nepravilnosti poslovanja, ki ni npr. skladna z običajno prakso, notranjimi pravili podjetja, navodili nadrejenih ali da se prepreči nastanek ali nastajanja poslovne škode..ipd.

Rezultati ugotovljeni s kontrolo poslovanja se odražajo bodisi v uspešnejšem poslovanju, bodisi v učinkovitejšem nadzoru, v preventivnem ukrepanju in s tem zmanjševanju tveganj, ki jih poslovanje podjetja lahko prinese.

V nadaljnem besedilu v članku v bazi znanja vam prikazujem primere seznama možnih tveganj, ki jih prinese poslovanje podjetja.

Komu je namenjen seznam možnih tveganj?

Ta seznam je namenjen osebam, ki jih ta tematika zanima, da preverijo ali njihovi zaposleni upoštevajo, poznajo in preprečujejo možna tveganja, ki jih dokumenti pri poslovanju podjetja lahko izkazujejo.

Tu bi rada spomnila na različne funkcije v podjetju. Torej vodstvo podjetja ima odločevalsko funkcijo, kar pomeni, da odloča, medtem ko ima računovodstvo podjetja informacijsko funkcijo v podjetju. Torej to pomeni, da je naloga računovodstva, da vodstvo informira o morebitnem zaznanem sumu nepravilnosti, oškodovanju premoženja podjetja..itd. Vodstvo podjetja pa je dolžno sprejeti ustrezno odločitev in dati navodilo računovodstvu, kako naj v takih oz. podobnih primerih ukrepa.

Naj tudi spomnim, da je računovodja strokovnjak, ki ga kot strokovnjaka zavezuje Kodeks etike računovodskih strokovnjakov.

V kolikor želite preverite ali vaš sistem notranjih kontrol deluje ali pa si želite postaviti poslovanje podjetja ali izboljšati obstoječ sistem poslovanja podjetja se lahko obrnete na naše podjetje (Tel: 01 51 61 348).

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun