BISERKA ŠUBELJ

Biserka Šubelj, univ. dipl. ek.

Biserka Šubelj , v podjetnišvu od 1998, zaposlena v svojem podjetju METAJA d.o.o. že od leta 2000.

Z računovodsko dejavnostjo se je začela aktivno ukvarjati že v srednji šoli, in sicer z delom preko študentskega servisa v knjigovodstvu in majhnem računovodsekm servisu. Na Ekonomski fakulteti je pridobila mnogo praktičnih izkušenj in znanj, ter si s trudom pridobila naziv univ. diplomiran ekonomist.

Prve podjetniške izkušnje je pridobila že med študijem:

  • Med leti 1997 in 2000 je bila zaposlena v računalniški družbi, kjer je pomagala pri razvijanju poslovno računovodskega programa Birokrat za Windows, obenem pa je leta 1998 odprla svoje podjetje - računovodski servis Metaja d.o.o., ki ga uspešno vodi še danes.
  • Leta 2003 je pri Društvu davčnih svetovalcev (sedaj je Zbornica davčnih svetovalcev pravna naslednica društva)  pridobila naziv DAVČNA SVETOVALKA.

Specializirala se je za področja:

  • Davkov (davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in in obdavčitve fizičnih oseb) in
  • Računovodstva pravnih oseb in podjetnika

 

Njen poslovni moto: Nauči se in uporabi svoje znanje.

V luči tega slogana so nastale knjige Priročnik za vodenje računovodstva samostojnemu podjetniku, Priročnik Osnove računovodstva, Priročnik Stroškovno računovodstvo, Priročnik Davki - osnove

Svoj moto uresničuje predvsem tako, da novim podjetnikom na seminarjih in praktičnih delavnicah predaja svoje znanje in izkušnje. Izobraževanja , usposabljanja in predavanja, ki jih izvaja, zajemajo področja:

  • Poslovanja: kaj je poslovanje; skladišče, gotovinsko (blagajniško) poslovanje...;
  • Računovodstva: dvostavnega knjigovodstva, osnova in nadaljevanje; obračun plač in drugih prejemkov, izdelave zaključnih računov...;
  • Davkov: davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb; dohodnina...;

Biserka Šubelj je avtorica številnih prispevkov iz zgoraj omenjenih področji in in avtorica knjige DDV v praksi, ki je izšla pri založbi Gospodarski vestnik, leta 2004. Je tudi članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

  • V letu 2009 je bila imenovana za višješolskega strokovnega predavatelja iz področju davkov in računovodstva.
  • V letu 2012 si je pridobila naziv članica v komisiji za potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za računovodjo in knjigovodjo. Ta naziv podeljuje DRŽAVNI IZPITNI CENTER (RIC) in ima državno priznano veljavnost.

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun