KNJIGE / PRIROČNIKI

Knjige in priročniki Biserke Šubelj

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 1786

Stopite iz povprečja, ustanovite podjetje, delajte zase!zabavnoucenje1

Spodaj opisane knjige davčne svetovalke Biserke Šubelj so napisane z željo,  bralcu približati umetnost obvladovanja financ in uspešnega vodenja podjetja. Podajajo koristno znanje (funkcionalno pismenost), ki ga lahko, ko ga obvladamo, sami vnovčimo predvsem sebi v prid.

Biserka Šubelj svoje znanje in izkušnje rada posreduje začetnikom na njihovih poslovnih poteh in jim pokaže najvarnejšo in najlažjo pot za celostno obvladovanje svojega posla.

Podkategorije

 • Priročnik

  Stopite iz povprečja, naredite nekaj zase in brez skrbi začnite svoj posel. Cilj priročnika je pokazati, da vodenje poslovnih knjig in računovodstvo nista razlog, da se človek ne bi odločal za samostojno podjetniško karijero, saj se ju da naučiti. S priročnikom bo vaših stresov manj, kajti z njim imate lahko vedno ob sebi davčno svetovalko Biserko Šubelj in ustrezen odgovor na trenutni problem. Lasten posel vam lahko prinese boljše življenje, višjo kakovost le-tega, lažje prilagajanje družinskim obveznostim. Najboljša naložba je naložba v znanje.

 • Osnove računovodstva

  V Sloveniji ni zakona, ki bi predpisoval kakšno izobrazbo mora imeti posameznik, ki vodi poslovne knjige, zato ni razloga, da se ne bi sami naučili voditi poslovne knjige za svoje podjetje. Kaj je računovodstvo? Kaj je knjigovodstvo? Kateri zakoni urejajo to področje? Priročnik Osnove računovodstva na praktičen način prikaže vodenje poslovnih knjig tudi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Uporabnost dajejo priročniku predvsem praktični nasveti v obliki izpolnjenih obrazcev, konkretnih navodilih, prikazanih primerov vodenja poslovnih knjig in izdelava fiktivnih knjigovodskih, računovodskih izkazov ipd. Avtorica ekonomistka in davčna svetovalka Biserka Šubelj podjetnikom s svojo knjigo želi posredovati ključne informacije, ki bodo usmerile poslovne odločitve, zmanjšanje stroške poslovanja, hkrati pa optimizirale poslovanje in oplemenitile vaš dobiček. Knjiga je uporabna tako za nestrokovnjake samouke kot tudi za računovodske servise.

 • Stroškovno računovodstvo

  Poznavanje poslovanja podjetja je za podjetnika pomembno kajti s pravilnimi poslovnimi dogodki lahko podjetnik sproti obvladuje koliko davka bo moral konec poslovnega leta plačati. Pravilna uvrstitev poslovnega dogodka v strošek podjetja je predpogoj za davčno priznavanje stroškov podjetja. Za vedenje kateri stroški so v podjetju davčno priznani in kateri ne, je potrebno poznavanje davčne zakonodaje. Davčni svetovalec in davčno svetovanje sta zato nujni element za uspešno poslovanje podjetja. Stroškovno računovodstvo davčne svetovalke Biserke Šubelj je dober učbenik in vodnik za uspešno produktivno poslovanje. Bralca nauči pravilne opredelitve stroškov v podjetju, kajti stroški bistveno vplivajo na rezultat poslovanja in tudi na obdavčitev. Priročnik Stroškovno računovodstvo vsebuje veliko uporabnih primerov iz njene poslovne prakse. V priročniku Stroškovno računovodstvo avtorica poudari pomen pravilne opredelitve stroškov v podjetju, saj le ti bistveno vplivajo na rezultat poslovanja in tudi na obdavčitev. Mnogi boste ob prebiranju priročnika, spoznali konkretne razlike med pojmom strošek z razliko od pojma izdatek ter pojma investicija, kar bo mnogim pripomoglo pri drugačnem tolmačenju svojega poslovanja.

 • Davki - osnove

  Knjiga davčne svetovalke Biserke Šubelj, priročnik z naslovom Davki osnove. Pisana je po načelu "Cesarju le toliko, kot zahteva in niti centa več". Davki bistveno vplivajo tako na življenje posameznikov kot gospodarskih družb, zato je izjemno pomembno, da se zavedamo pravic in dolžnosti v zvezi z davki.

 • Priročnik - Podjetništvo in poslovanje podjetja

  V najnovejši izdaji zbirke "Prebrati in celo razumeti" avtorice Biserke Šubelj, priročnik Podjetništvo in poslovanje podjetja vam je na enostaven in praktičen način prikazano kaj podjetništvo (samozaposlitev) pomeni in kaj je poslovanje podjetja. Priročnik vsebuje tudi vzorce osnovnih dokumentov, ki nastajajo pri poslovanju podjetja kot so izdan predračun, račun, dokumenti povezani s gotovinskim poslovanjem, dokumente povezane z zalogo. Poleg dokumentov sta sestavna dela priročnika tudi vzorec pogodbe o zaposlitvi in vzorec pogodbe o medsebojnem sodelovanju.

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun