Davki - osnove

Davki - osnove

PRIROČNIK Davki - osnove

  • Napisal: Vesna
  • Ogledov: 9681

davki cena220x307Priročnik Davki – osnove je enostaven in praktičen način prikazana davčna ureditev v Republiki Sloveniji. Avtorica priročnika je Biserka Šubelj, univ. dipl.ekon, davčna svetovalka (pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije), ki je zaposlena v podjetju Metaja d.o.o.. Priročnik je napisan za široko populacijo, saj je napisan s praktičnimi primeri najpogostje uporabljenimi davki v Sloveniji tako v življenju fizične osebe, kot v življenju podjetja.

Kot vidimo vsak dan, davki in dajatve državi bistveno vplivajo na življenje tako posameznikov kot podjetij (s.p., gospodarske družbe (d.o.o., d.n.o., k.d….)).
Torej je pomembno, da se tako posamezniki kot podjetja zavedajo svojih pravic in dolžnosti v zvezi z davki.
S priročnikom Davki – osnove je na praktičen način prikazan pregled po pravicah in obveznosti zavezanca za davek, kakor tudi pregled po obdavčitvi najbolj pogostih dohodkih tako v življenju fizične osebe kot v življenju poslovnega subjekta.

Gradivo je razdeljeno v 3 poglavje in sicer:

1. OSNOVNI POJMI

Kaj je davek?
Kaj je prispevek?
Kaj je taksa?
Kdo je zavezanec za davek?
Kdo je davčni zavezanec?
Kdo je plačnik davka?
Zakaj uvedba davkov?

2. OSNOVNE INFORMACIJE O DAVČNIH PREPISIH

Katere davke v Republiki Sloveniji poznamo?
Pristojnosti  za pobiranje davkov
Kaj zajema davčni nadzor
Hranjenje in vodenje dokumentacije za davčne namene
Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune
Obveznost dajanja podatkov davčnemu organu in pooblastila davčnega inšpektorja
Kako se izračunajo in izpolnjujejo davčne obveznosti?
Davčna izvršba
Posledice kršitve davčnih predpisov>

3. OSNOVNE ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH DAVKOV

3.1. DAVEK OD DOHODKOV FIZIČNIH OSEB (DOHODNINA) – neposredni davek

Kaj je dohodnina?
Kdo je zavezanec za dohodnino?
Kateri dohodki so obdavčeni z dohodnino?

     Boniteta

Dohodki iz opravljanja dejavnosti
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
Dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjskih pravic
Dohodek iz kapitala
Drugi dohodki
Kako so obdavčeni dohodki  z dohodnino, kakšna je stopnja dohodnine in kaj je dohodninska lestvica?

    Primeri izračuna dohodnine iz dohodninske lestvice
    Konkreten primer obdavčitve dobitka v nagradni igri

3.2. ZAKON O DAVKU OD DOHODKA PRAVNIH OSEB – neposredni davek

Kdo je zavezan za davka od dohodka pravnih oseb?
Kaj je predmet obdavčitve?
Kaj je davčna osnova?
Kolikšna je stopnja obdavčitve?

     Konkreten primer izračuna davčne osnove in ugotovitve davka ter akontacije za prihodnje leto

3.3. DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV) –posredni davek/p>

Kdo je zavezanec za DDV?
Kdaj se mora oseba registrirati oziroma identificirati za DDV?
Kaj je davčna osnova oziroma predmet obdavčitve?
Kolikšna je stopnja obdavčitve?

    Kateri obdavčljivi dogodki so obdavčeni z nižjo stopnjo?
    Kateri obdavčljivi dogodki so oproščeni?

Primeri najpogostejših poslovnih dogodkov

    Prodaja  med prodajalec, ki je ID- DDV in fizično osebo
    Prodaja med prodajalcem, ki ni ID-DDV in kupcem, ki je ID-DDV
    Prodaja med prodajalcem, ki je ID-DDV in kupcem, ki je iz tujine

Posebni postopki po ZDDV

   Obrnjeno davčno breme oziroma samo obdavčitev
   Drugi primeri posebnih postopkov

Obvezni elementi na računu

   Konkreten primer izstavljenega računa

Kdaj je potrebno davek na dodano vrednost (DDV) plačati?
Kdo in kdaj  si lahko odbijamo DDV?

   Omejitve pri odbitku vstopnega DDV/p>

Vzorec poenostavljenega obračuna DDV  na DDV-O obrazcu

   Konkretni primeri poenostavljenega obračuna DDV - DDV-O

Knjige in gradiva v spletni trgovini svetovalec.net

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun