Osnove računovodstva

Osnove računovodstva

PRIROČNIK Osnove računovodstva-povzetek

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 9709
osnove cena220x307Računovodske informacije so eden od temeljev sprejemanja poslovnih odločitev, zato je pomembno, da računovodstvo čimprej postane podjetnikov zaveznik in ne sovražnik...

V Sloveniji ne obstaja zakon, ki bi predpisoval kakšno izobrazbo mora imeti posameznik, ki vodi poslovne knjige, zato ni razloga, da se ne bi sami naučili voditi poslovne knjige za svoje podjetje. S tem imate možnost zmanjšati stroške in pridobiti informacije, ki vam bodo olajšale poslovne odločitve.

Vodenje poslovnih knjig ali računovodstvo je obveznost, ki jo nalaga tako Zakon o dohodnini kot tudi Zakon o gospodarskih družbah, kakor tudi Zakon o društvih ipd. Posameznik, ki ustanovi podjetje bodisi v obliki s.p. ali d.o.o., d.n.o., ali k.d. ali d.d. ali bodisi ustanovi drugo organizacijsko obliko je dolžan voditi poslovne knjige. Vodenje poslovnih knjig lahko zaupa:

 • računovodskemu servisu – zunanje računovodstvo
 • ali zaposli osebo z računovodskim znanjem – notranje računovodstvo,
 • lahko pa se odloči, da se bo sam naučil voditi poslovne knjige – notranje računovodstvo.

V priročniku osnove računovodstva avtorice Biserke Šubelj so prikazane osnove kontiranja najbolj pogostih knjižb v poslovanju podjetja. Poslovanje podjetja pa je sestavljeno iz poslovnih dogodkov kot so prodaja blaga, nakup blaga, plačilo blaga in podobno. Za vsakim od teh poslovnih dohodkom pa je potrebno v poslovanju podjetja ustvariti dokument, ki je podlaga za knjiženje. Vsak od poslovnih dogodkov v podjetju po svoje vpliva na dobiček ali izgubo podjetja ali pa na povečanje ali zmanjšanje sredstev v podjetju. V osnovah računovodstva avtorice Biserke Šubelj so ti poslovni dogodki prikazani preko izmišljenega podjetja, ki ima najbolj osnovne poslovne dogodke. S takim enostavnim prikazom se posameznik nauči voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Dvostavno knjigovodstvo pa je obvezno za vodenje poslovnih knjig družbam, ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah npr. d.o.o, d.d., d.n.o. k.d.. Za dvostavno knjigovodstvo se lahko odločijo tudi samostojni podjetnik ali društva, zavodi in druge organizacije. V dvostavnem knjigovodstvu uporabljamo izraz kontiranje poslovnih dogodkov, kar pomeni da posameznemu poslovnemu dogodku določimo svoj konto. Primeri kontiranja najbolj pogostih knjižb oziroma poslovnih dogodkov so prikazani v priročniku avtorice Biserke Šubelj z naslovom Osnove računovodstva. Vodenje računovodstva oziroma poslovnih knjig pa se lahko tudi sami naučite. Učenje računovodstva in/ali knjigovodstva je primerno za osebe, ki so redoljubne in organizirane, vendar to še ne pomeni da se takih navad ne morete naučiti.

Osnove Računovodstva je druga knjiga iz zbirke Prebrati in celo razumet. V priročniku je na praktičen način razloženo dvostavno knjigovodstvo - torej vodenje poslovnih knjig za gospodarske družbe (d.o.o., d.n.o., k.d., d.d.) in samostojne podjetnike, ki presegajo merila za vodenje knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva. Knjiga je namenjna osebam, ki bi si rade same vodile poslovne knjige ali bi se radi sami naučili dvostavno knjigovodstvo. Računovdstvo je dejavnost spremljanja in preučevanja dogodkov izraženih v denarni merski enoti, ki so povezani s poslovanjem kakega poslovnega sistema.

Sestavljajo ga 4 pomembni segmenti:

 • računovodsko predračunavanje,
 • knjigovodstvo,
 • računovodsko nadziranje,
 • računovodsko analiziranje.

Zakaj ljudje ne ločijo računovodstva od knjigovodstva? Zato, ker je knjigovodstvo sestavni del računovodstva. Torej je računovodstvo širši pojem.

Knjigovodstvo je evidentiranje podatkov o preteklosti, se pravi o tem, kar se je že zgodilo. Rezultat so računovodski obračuni kot je BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, ki sta del letnega poročila, ki jih je po zakonu potrebno oddajati. V računovodskih izkazih se na strnjen način razbere vsebina in kvaliteta poslovanja podjetja.

Gradivo je razdeljeno na osem glavnih poglavij.

 • Uvod
 • Osnove knjigovodstva
 • Osnovna sredstva -SRS 1
 • Terjatve - SRS 5
 • Dolgovi - SRS 9, 11
 • Denarna sredstva - SRS 7
 • Praktične naloge
 • Rešitve

Postanite sam svoj računovodja, zmanjšajte stroške poslovanja in oplemenitite svoj dobiček z znanjem...

 

Knjige in gradiva v spletni trgovini svetovalec.net

 

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun