Podjetništvo in poslovanje

Podjetništvo in poslovanje

Kazalo - Podjetništvo in poslovanje podjetja

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 6522

KAZALO Priročnika Podjetništvo in poslovanje podjetja, avtorice Biserke Šubelj

POSLOVANJE PODJETJA

 • Katera opravila je potrebno opravljati, da podjetje posluje?
 • S čim se lahko podjetje ukvarja oziroma kakšna je lahko dejavnost podjetja?
 • Katere dejavnosti podjetje lahko registrira?
 • Ali je za registracijo dejavnosti potrebna določena izobrazba ali licenca?

KAKO ZAČETI S PODJETNIŠTVOM?

 • Kaj ustanoviti  (s.p. / d.o.o./ d.n.o.)?
 • Kako registrirati podjetje (s.p. / d.o.o. / d.n.o.)?
 • Ali naj se podjetje prijavi kot zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV)?
 • Če se odpre s.p. ali naj se s.p. odloči za normirane odhodke?

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

 • Kakšna opravila opravlja direktor oziroma poslovodja?
 • Zaposlovanje - kadrovanje
 • Nabava
  • Kaj moram vedeti, če želim uvoziti neko blago in ga v Sloveniji prodajati?
  • Kaj moram vedeti, če želim pridobiti  neko blago iz EU in ga v Sloveniji prodajati?
 • Prodaja (Ara / predplačilo (avans),Popust – rabat, cassa sconto)
  • Kako ovrednotiti svoje storitve, proizvode, blago?
 • Plačilo
  • Načini plačevanja
  • Gotovinsko in negotovinsko poslovanje
  • Drugi načini plačevanja
  • Priporočena opravila za redno izterjavo neplačanih računov
  • Izredna opravila v podjejtu za izterjavo

DRŽAVA IN NJEN VPLIV NA POSLOVANJE PODJETJA

 • Kateri so pomembni datumi glede poročanja državi?
 • Računovodstvo
  • Ali mora podjetje imeti računovodjo?
  • Kazenske določbe, določitev kršitelja in gospodarske goljufije
  • Katere odgovornosti ima direktor, katere računovodja?
  • Vodenje poslovnih knjig

VZORCI POSLOVNIH DOKUMENTOV

Knjige in gradiva v spletni trgovini svetovalec.net

Podjetništvo in poslovanje podjetja

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 6682

Priročnik - Podjetništvo in poslovanje podjetja

POVZETEK PRIROČNIKA PODJETNIŠTVO IN POSLOVANJE PODJETJA

Priročnik je napisan z namenom, da bi podjetnikom začetnikom olajšal razumevanje poslovanja in pomagal pri ustvarjanju zakonsko obvezne in priporočene poslovne dokumentacije ter da bi osebam, ki razmišljajo o podjetništvu (o samozaposlitvi) olajšal odločitev kaj ustanoviti s.p./d.o.o. ali d.n.o...

Priročnik Podjetništvo in poslovanje podjetja tudi opisuje kaj pomeni podjetništvo (samozaposlitev)  in kaj to za sabo potegne.   Priročnik vsebuje tudi vzorce osnovnih dokumentov, ki nastajajo pri poslovanju podjetja kot so izdan predračun, račun, dokumenti povezani z gotovinskim poslovanjem, dokumente povezane z zalogo. Poleg dokumentov sta sestavna dela priročnika tudi vzorec pogodbe o zaposlitvi in vzorec pogodbe o medsebojnem sodelovanju.

Priročnik ima 230 strani.

Vzorci dokumentov, ki so v priročniku se nahajajo tudi v bazi znanja. Za dostop do dokumentov morate biti registrirani v ustreznem paketu članstva. Več o članstvu kliknite sem

Vsebina priročnika je razdeljena na 5 vsebinskih sklopov in sicer:

V prvem delu je poudarek na poslovanju podjetja in sicer kaj to pomeni, katero dejavnost lahko podjetje opravlja.

Drugi del govori o ustanovitvi podjetja bodisi s.p., d.n.o ali d.o.o., prikazana je razlika med njimi in pogoji za ustanovitev ter načini ustanovitve podjetja.

Tretji del priročnika je osredotočen na to kaj pomeni opravljanje dejavnosti. Torej na kratko opravljanje dejavnosti pomeni opravila, ki jih mora podjetje opravljati da posluje. V tem delu so  opredeljene naloge direktorja  ter kdaj in kako lahko podjetje osebo zaposli.  V tem delu so tudi opredeljene smernice za lažje postavljanje prodajne cene za storitve/blago ali izdelke podjetja ter navedena so priporočila glede redne ali izredne izterjave denarnih sredstev od kupcev neplačnikov.

V četrti delu je prikazan vpliv države na podjetništvo in poslovanje podjetja. V tem delu se omenjajo tudi obvezna poročila, ki jih mora podjetje oddajati ter datumi kdaj je potrebno poročilo oddajati ter na kratko je obrazloženo računovodstvo podjetja ter priporočila za urejenost pisarne v podjetju glede obveznih dokumentov in evidenc. 

Peti del priročnika zajema vzorce obveznih in ali priporočenih dokumentov poslovanja kot so predračun (ponudba), izdan račun, naročilnico, reklamacijski zapisnik, prevzem, delovni nalogi, pogodba o zaposlitvi ….

 

Knjige in gradiva v spletni trgovini svetovalec.net

 

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun