Priročnik

Nekaj iz Priročnika za s.p.

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 3984

2.9. Kakšna je razlika med enostavnim in dvostavnim računovodsvom?
Prejmemo račun za mobitel za telefonske storitve v višini 90,00 EUR.

Enostavno Knjigovodstvo

Ta račun zapišemo v Knjigo prihodkov in odhodkov v polje 14, kjer so zapisani stroški storitev.


Dvostavno Knjigovodstvo


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1. Kaj mora poročati podjetnik?
Podjetnik mora letna poročila (bilanco stanja in izkaz poslovnega izida) po 58. in 60. členu ZGD oddati do 31.03. tekočega leta za preteklo leto.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1. Opredelitev samostojnih poklicev
Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je v 15. členu določeno, kdo so samozaposlene osebe:

a. Kot samostojni podjetniki posamezniki po zakonu o gospodarskih družbah opravlaja pridobitno dejavnost (s.p.)
V zavarovanje se prijavijo z obrazcem M1 na podlaggi zavarovalne šifre 005 glede na zakon o matični evidenci...

b. Z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno...

c. Opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo...

od d. do g. preberi v knjigi

h. V 21. členu pa zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opredeljuje vrhunske športnike in šahiste.

Knjige in gradiva v spletni trgovini svetovalec.net

Priročnik za s.p.

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 7823

prirocnik sp cena220x307Priročnik za vodenje računovodstva samostojnemu podjetniku.

Namen priročnika je omogočiti posamezniku, ki je odprl s.p./razmišlja o odprtju s.p.-ja, samostojno vodenje poslovnih knjig. V priročniku je prikazan sistem enostavnega knjigovodstva.

Priročnik za s.p. vsebuje tudi:

obvezne evidence,

 vzorce izdanih računov,

vzorec obračuna potnih nalogov,

vzorec obrazca za obračun prispevkov za socialno varnost nosilca obrti

(podjetnika).

 

V priročniku so tudi prikazana zaključna letna poročila in odgovori na najpogostejša vprašanja .

Priročnik ima 151 strani.

Cena tiskane knjige s trdimi platnicami je 25 EUR z vklj. DDV.

OPOMBA: od septembra 2011 je na prodaj tudi Priročnik za vodenje računovodstva samostojnemu podjetniku (priročnik za s.p.) v PDF obliki po ceni 20 EUR z vključnim DDV. Več o informacij o načinu nakupa priročnika v pdf obliki kliknite na to povezavo.

Kaj mora podjetnik vedeti o s.p. ali vodenju poslovnih knjig?

Podjetnik mora vedeti katere so obvezne evidence, ki jih mora zagotavljati v skladu z zakonom in so v Priročniku o s.p. tudi prikazane. V priročniku so tudi vzorci obrazcev za izdan račun, potni nalog, blagajniški prejemke in podobno.

Kdaj se odločiti za enostno knjigovodstvo?

Priročnik za s.p. je vsebuje prikaz vodenja poslovnih knjig z ENOSTAVNIM KNJIGOVODSTVOM. Enostavno knjigovodstvo pa je primernejše za osebe, ki se z vodenjem poslovnih knjig prvič srečajo (podjetniki začetniki) in so se odločili za notranje računovodstvo, to pomeni, da si bodo poslovne knjige vodili sami.   V enostavnem knjigovodstvu se uporablja osnovna oziroma glavna evidenca, ki se imenuje KNJIGA PRIHODKOV IN ODHODKOV, v splošnem izrazu oziroma uporabljamo kratico KPO.

Za hitrejše in učinkovitejše učenje priporočamo udeležbo na seminarju o enostavnem knjigovodstvu.

Gradivo priročnika za vodenje poslovnih knjig samostojnemu podjetniku je razdeljeno na osem glavnih poglavij:

 

 • Uvod
 • Pravna podlaga in opredelitev osnovnih pojmov
 • Vodenje poslovnih knjig
 • Zaključna poročila in njihov pomen
 • Samostojni poklici
 • V razmislek
 • Viri
 • Priloge

 

Na začetku priročnika avtorica na kratko povzame pomembne zakonske določbe in razloži osnovne pojme računovodstva. V nadaljevanju prikaže...

Predpise

 • Pomembne za vodenje evidenc, poslovnih knjig in poročanje o poslovanju s. p. jasno razloži zakaj s.p. ne sklepajo pogodbe o zaposlitvi, kako je z uresničevanjem pravic iz delovnega razmerja,
 • Porodniško, bolniško odsotnostjo in nadomestilom; plačilom za delo.
 • Posebno poglavje je namenjeno vodenju poslovnih knjig. Kaj mora pisati na računih, ki jih podjetnik izdaja. Kdaj podjetniku ni potrebno voditi poslovnih knjig. Katere evidence mora voditi podjetnik. Kakšna je razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom. Priročnik vsebuje vaje praktične primere z izpolnjenimi obrazci, vprašanja za razmislek ter utrjevanje znanja.  V tretjem poglavlju se posveti zaključnim poročilom, ki so del obveznega poslovanja s.p. in njihovemu pomenu...

Priročnik je dobra strokovna podlaga za vse tiste, ki se odločajo ustanoviti s.p,. ali pa se kot s.p. srečujejo z vrsto vprašanj s področja poslovanja ter za tiste, ki želijo izpopolniti svoja znanja o vodenju poslovnih knjig, izdelavo poročil in knjigovodskih listin in le-to utrditi s praktičnimi primeri.

S pomočjo priročnika si boste tudi začetniki upali stopiti na svojo prvo poslovno pot. Z navodili in praktičnimi primeri boste kmalu osvojili vse potrebno, da boste varno vodili svoje podjetje in se brez skrbi posvečali svojemu poslu in dejavnosti, ki jo radi opravljate.

Podrobnosti o izdelku

 • Datum Izida: Junij 2010
 • Jezik: slovenski
 • Vezava: Trda
 • Založba: Smar-team

 

Knjige in gradiva v spletni trgovini svetovalec.net

 

Priročnik (KAZALO)

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 4050

KAZALO

1. Pravna podlaga in opredelitev osnovnih pojmov
1.1. Pravna podlaga:
1.2. Opredelitev osnovnih pojmov
1.2.1. Kakšne so prednosti in slabosti samostojnega podjetnika (kratica s.p.) glede
na gospodarsko družbo npr. družbo z omejeno odgovornostjo (kratica: d.o.o.) , kaj
pa glede na društvo?

1.2.2. Za koga velja Zakon o računovodstvu?

1.2.3. Kateri predpisi določajo pravila vodenja evidenc v poslovanju, način poročanju
in način vodenju poslovnih knjig samostojnega podjetnika?
1.2.4. Ali mora podjetnik voditi evidenco o pretokih med podjetjem in
gospodinjstvom
1.2.5. Kaj je podjetnikov kapital?
1.2.6. Ali pripada nosilcu (-ki) obrti porodniški dopust in porodniško nadomestilo, kaj
pa bolniška?
1.2.6.1. Porodniški dopust in porodniško nadomestilo
1.2.6.2. Bolniški dopust in bolniško nadomestilo
1.2.7. Ali je popis (inventura) konec leta obvezen?
1.2.8. Zakaj je dejavnost podjetja pomembna?
1.2.9. Ali nosilec obrti prejema plačilo za delo?
1.2.9.1. Kakšna je razlika med obračunom plače in obračunom prispevkov za
nosilca obrti?
1.2.9.2. Kaj je in zakaj je pomembna zavarovalna osnova
1.2.10. Katera poročila in do kdaj jih je potrebno oddati v primeru prenehanje
samozaposlitve (s.p.)?
2. VODENJE POSLOVNIH KNJIG
2.1. Kdo vse lahko izbira med enostavnim in dvostavnimi knjigami?
2.2. Kdaj lahko podjetnik voditi knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva?
2.3. Kdaj podjetniku ni potrebno voditi poslovnih knjig?
2.4. Katere pravilnike oz. sklepe mora imeti podjetnik?
2.5. Firma podjetnika – Kaj mora pisati na računih, ki jih podjetnik izdaja?
2.6. Katere listine je potrebno sestaviti za prikaz stroškov podjetnika in kaj morajo
vsebovati?
2.7. Katere evidence mora voditi podjetnik?
2.7.1. Kakšna je oblika in vsebina knjige prihodkov in odhodkov
2.8. Kaj je konto, kontni okvir in kontni načrt?
2.9. Kakšna je razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom?
2.10. Ali je obvezno voditi zaloge pri enostavnem, kaj pa pri dvostavnem
knjigovodstvo? SRS 39
2.11. Ali je obvezno voditi blagajno?
2.12. Vprašanja za razmislek
3. Zaključna poročila in njihov pomen
3.1. Kaj mora poročati podjetnik?
3.2. Zakaj mora podjetnik delati zaključna poročila?
4. Samostojni poklici
4.1. Opredelitev samostojnih poklicev
4.2. Kdaj zavezanca opredelimo kot »normiranec« in kdaj kot s.p.?
4.3. Kaj mora poročati »normiranec«?
5. RAZMISLI:
6. VIRI:
7. Priloge:
7.1. Obrazec obračun prispevkov za socialno varnost nosilca za minimalno plačo
7.2. Primer zavarovalnih razredov za april 2010
7.3. Vaja z rešitvami
7.3.1. Besedilni primer naloge
7.3.2. Konkretni dokumenti (3 izdani računi; 3 prejeti računi; en obračun prispevkov,
en obračunan potni nalog, gotovinsko plačilo prejetega računa)
7.3.3. Izpis knjižb po sistemu enostavnega knjigovodstva KNJIGA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
7.3.4. Izpis knjižb po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
7.3.4.1. Izpis konto kartic, glavne knjige po kontih in knjigovodskega dnevnika
7.3.5. Izpis izpolnjenega letnega poročila (bilanca stanja in izkaz uspeha)
7.3.6. Izpis izpolnjenega davčnega obračuna akontacije davka iz dejavnosti

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun