Stroškovno računovodstvo

Stroškovno računovodstvo

PRIROČNIK Stroškovno računovodstvo

  • Napisal: Biserka Šubelj
  • Ogledov: 9198

stroskovno cena220x307Stroškovno računovodstvo je priročnik, ki preko vodenja stroškov, odhodkov in izdatkov nauči, kako si lahko zagotovimo informacije, ki nam pomagajo pri sprejemanju pravih poslovnih odločitev za ustvarjanje dobička.

Kakšna je razlika in povezava med stroški, odhodki in izdatki? Kdaj pripoznamo strošek materiala za vzdrževanje osnovnega sredstva in kdaj kot osnovno sredstvo? Kdaj govorimo o strošku zavarovanja in kdaj o finančni naložbi? ...

Poznavanje poslovanja podjetja je za podjetnika pomembno, kajti s pravilnimi poslovnimi dogodki lahko podjetnik sproti obvladuje koliko davka bo moral konec poslovnega leta plačati. Zato je ključnega pomena, da se ločijo pojmi stroški podjetja od izdatkov oziroma odlivov denarnih sredstev iz podjetja. Kajti vsi odlivi denarnih sredstev iz podjetja še ne pomenijo stroškov podjetja. Stroškovno računovodstvo proučuje stroške v podjetju in pripravlja analize  npr. z vidika dobičkonosnosti posameznih dejavnosti ali oddelkov v podjetju. Finančno računovodstvo pa je usmerjeno na eni strani v proučevanje virov financiranje (to pomeni, kje lahko podjetje dobi denarna sredstva za svoje poslovanje ali investicije) na drugi strani pa kako lahko podjetje svoja denarna sredstva naloži in jih obogati oziroma oplemeniti.

Stroškovno računovodstvo (računovodstvo za notranje potrebe) se ukvarja s stroški oz. notranjo porabo. Stroški v podjetju pritekajo preko prejetih računov, ki jih dobimo od dobaviteljev. Vendar vsi prejeti računi od dobavitelja še ne pomenijo stroška v podjetju in s tem znižanja davčne osnove. Pravilna uvrstitev poslovnega dogodka v strošek podjetja je predpogoj za davčno priznavanje stroškov podjetja. Za razločevanje med tem kateri stroški so v podjetju davčno priznani in kateri ne je potrebno dobro poznavanje davčne zakonodaje, zato je dober davčni svetovalec oz. davčno svetovanje ključno pri poslovanju podjetja.

Davčnih zadev se lahko tudi samostojno naučite s prebiranjem davčnih zakonov in obiskov davčnih seminarjev.Priročnik Stroškovno računovodstvo avtorice Biserke Šubelj nazorno in praktično prikazuje stroške v podjetju in njihov pomen ter vpliv dejavnosti podjetja na pravilno opredelitve stroška. Ta je namenjena osebam, ki osnove računovodstva (kontiranja) poznajo in bi radi znanje nadgradili, to je si ustvarili informacije o poslovni učinkovitosti in uspešnosti  podjetja oz. o učinkovitosti trošenja poslovnih prvin podjetja. Take informacije podjetniku omogočijo odločati se o svojih nadaljnih poslovnih potezah...

Knjigo sestavljajo 4 glavna poglavija:

  • Uvod
  • Delitev računovodstva
  • Stroškovno računovodstvo
  • Viri in literatura

Znanje je ključ do uspeha in vsak podjetnik mora vedeti kakšna je razlika in povezava med stroški, odhodki in izdatki. S knjigo to za vas ne bo več dilema. Avtorica v njej prikaže tudi evidence, ki jih mora podjetnik  voditi: knjigovodska poročila, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. S primeri razjasni razliko med finančnim, poslovodnim in stroškovnim računovodstvom.

V tretjem poglavju se poglobi v področje stroškovnega računovodstva, kjer preko praktičnih primerovi opozori na bistvene argumente za pravilno opredelitev stroškov. Kakšna je razlika in povezava med stroški, odhodki in izdatki? Razloži dileme kot so npr. Kdaj  pripoznamo strošek materiala za vzdrževanje osnovnega sredstva in kdaj kot osnovno sredstvo? Kdaj govorimo o strošku zavarovanja in kdaj o finančni naložbi? Kdaj pripoznamo poslovni dogodek kot strošek poslovanja in kdaj kot zalogo materiala? Kdaj pripoznamo poslovni dogodek kot stroške rezervacij za kočljive pogodbe?...Ob koncu vsakega podpoglavja podkrepi razlage s praktičnimi primeri za boljše razumevanje in utrjevanje znanja.

Knjige in gradiva v spletni trgovini svetovalec.net

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun