Razpisani dogodki

OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Kaj udeleženci pridobijo? Udeleženci se na predavanju seznanijo z osnovami računovodstva in dvostavnim kontiranjem. Za lažjo ponovitev slišanega pa dobijo posneto predavanje v E verziji.

OSNOVE RAČUNOVODSTVA  (5 ur) + e predavanje            

VSEBINA PREDAVANJA:

SPLOŠNA PRAVILA

            VERODOSTOJNA KNJIGOVODSKA LISTINA (SRS (2006) 21, oziroma PSR (2016) 1)

            Definicija verodostojne knjigovodske listine 

OSNOVE DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA 

            KAJ JE KONTO?  

 KAJ JE KONTNI OKVIR, KONTNI NAČRT ? 

            PRAVILA OZIROMA OSNOVE KONTIRANJA 

 PRIMERI KONTIRANJA   

            GOTOVINSKO IN NEGOTOVINSKO POSLOVANJE     

            Kontiranje         

 PREJETI RAČUNI           

            Kako kontiram prejet račun?        

           Kako knjižimo plačilo dobavitelju?  

           Kako kontiramo prejet dobropis?  

 

            PREJETA POSOJILA OD BANKE IN OBRAČUN OBRESTI

    Kako kontiramo prejeto  posojilo od banke?      

    Kako kontiramo vračila prejetega posojila od banke?       

    Kako kontiramo prejet obračun za  obresti od banke?     

  OBVEZNOST DO ZAPOSLENIH     

   Kako kontiramo plačilno listo, ki vsebuje tudi  povračilo za prevoz, prehrano in potne stroške?           

             STROŠEK AMORTIZACIJE 

             IZDANI RAČUNI 

           VAJE + e predavanje osnove računovodstva  

 

Za dodatne informacije oz. prijavo pokličite  01 51 61 348

Podrobnosti dogodka

Datum dogodka 27-09-2019 10:00 am
Datum konca dogodka 27-09-2019 3:00 pm
Datum registracije od 03-09-2019
Št. mest 20
Registrirano 0
Št. mest navoljo 20
Prijava možna do 27-09-2019
Cena 146.00€
Lokacija
Metaja d.o.o.
Ulica bratov Babnik 10
Metaja d.o.o.
146.00 20

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun