Upokojenec - plačilo za delo

Upokojenec in plačilo za njegovo delo

S 1.1.2013 je začela veljati nova pokojninska zakonodaja (ZPIZ-2), ki vpliva na prejemke in status upokojencev.

Na seminarju bodo izpostavljena najpogostješja vprašanja, ki se upokojencem pri prejemanju aktivnih dohodkov pojavljajo kakor tudi odgovore na vprašanja upokojencem, ki so nosilci popoldanske obrti ali pa upokojenci, ki so lastniki in prokuristi v podjetju.

 

Upokojenec in plačilo za njegovo delo

Upokojenec in njegovo plačilo za delo bodisi kot poslovodja/prokurist, bodisi v novi obliki začasnega občasnega dela, bodisi v obliki podjemne pogodbe.., prokuro in delo upokojencev kot popoldanski s.p.

Opis seminarja:
Na seminarju bodo predstavljene obdavčitve različnih oblik izplačil dohodkov upokojencem in njihov vpliv na pokojnino.

Oblike izplačil dohodkov, ki bodo predstavljene na seminarju so:  avtorski honorar, zaslužek preko podjemne pogodbe, zaslužek izplačan preko začasno občasnega dela  ter zaslužek izplačan za delo prokurista in poslovodje ter vpliv odprtega popoldanske obrti na pokojnino nosilca obrti, ki je upokojenec.

Komu je namenjen:
namenjen predvsem osebam, ko obračunavajo dohodke fizičnim oseba, ter računovodjem oz. računovodskim servisom, pa  tudi določenim podjetnikom oziroma osebam, ki jih to področje zanima

Podrobna vsebina seminarja:
Na seminarju bomo odgovorili na sledeča vprašanja:  
•    Direktor,  ki je lastnik, in se bo upokojil  - kako lahko opravlja obstoječe delo kot upokojenc
•    Upokojenec, ki ima odprt popoldanski s.p.  – ali lahko še vedno opravlja delo, ki ga je opravljal do sedaj ?
•    Nova pokojninska zakonodaja  uvaja na tem področju novosti!
•    Ali lahko upokojence od 1.7.2013 dalje še  vedno opravlja delo po podjemni oziroma avtorski pogodbi?
•    Katero delo upokojenca se mora s 1.7.2013 izplačevati preko začasno in občasnega dela kot nova oblika dela upokojencev?
•    Kakšna je razlika v obdavčitvi med izplačilom dohodkov za  delo prokurista in za delo direktorja (poslovodjo)?
•    Kakšna je razlika v obdavčitvi med izplačilom dohodka po podjemni pogodbi in pogodbi o naročilu oz. poslovodni pogodbi?
•    Kako je obdavčeno začasno občasno delo upokojencev?

Vaša vprašanja lahko postavite tudi na seminarju.

Podrobnosti dogodka

Datum dogodka 10-09-2013 9:00 am
Datum konca dogodka 10-09-2013 12:00 pm
Št. mest 22
Registrirano 16
Št. mest navoljo 6
Prijava možna do 09-09-2013
Cena 60.00€
Lokacija
Metaja d.o.o.
Ulica bratov Babnik 10
Metaja d.o.o.
60.00 6
Trenutno ne sprejemamo registracij za ta dogodek. Hvala. Preverite razpisane dogodke.

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun