DDV na kratko

DDV na kratko

VSEBINA: Seminar je namenjne pridobitvi osnovnega znanja o Davku na dodano vrednost  (DDV) in obračunu DDV ter s tem povezanimi dokumenti.

Podrobnosti iz seminarja:

  • prejeti in izdani računi - obvezni elementi na računu, ter pravica do odbitka vstopnega DDV
  • dobropisi; cassa sconti, popusti
  • avansni računi;
  • obrnjeno davčno breme (reverse charge)
  • kako se zaščiti pred solidarno odgovornostjo utajenega DDV
  • davčne evidence in obračun DDV;
  • obveznost oddaje ustreznih obrazcev in plačila DDV

ČAS: 2 uri

TERMIN: Zbiramo prijave

LOKACIJA SEMINARJA: Metaja d.o.o.,  TPC Dravlje, Ulica Bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana

PRIJAVA:

PREDAVATELJICA: Biserka ŠUBELJ, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun