Osnove računovodstva

Osnove računovodstva

VSEBINA seminarja OSNOVE RAČUNOVODSTVA: Na seminarju osnove računovodstva bo prikazn način dvostavnega knjigovodstva za nabolj pogoste poslovne dogodke v podjetju.

Ta seminar je prvi korak h novemu nazivu: Biti računovodja; to  pomeni tudi razlikovati med računovodstvom in knjigovodstvom, kar bo tudi pojasnjeno na tem seminarju.

Naučili se boste razlikovati med  knjigovodstvom in računovodstvo, spoznali kdaj je dokument verodostojna listina, ki je osnova za knjiženje v računovodstvu, z razliko do naloga za izvajanje (potni nalog)...ipd. Spoznali boste razne pojme kot so  glavna knjiga,  poslovne knjige, stroški podjetja, odhodki podjetja, prihodki podjetja ...ipd.

Priporočamo učenje računovodstva osebam, ki bi se rade naučile samostojno voditi poslovne knjige oz. voditi računovodstvo sebi ali drugim podjetjem ali zasebnikom (imeti računovodski servis), ali pa bi rade imele nadzor nad podatki povezanimi z računovodstvom.

Bolj podroben pregled vsebine seminarja:

OSNOVE DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA

Primer kontiranja poslovnih dogodkov v dvostavnem knjigovodstvu :

  • izstavljeni računi za storitev
  • izstavljen dobropis
  • prejeti računi – za telefon, najemnino, nakup osnovnih sredstev, prejet dobropis
  • izplačilna lista za enega zaposlenega
  • izpiski iz TRR
  • potni nalog
  • gotovinsko poslovanje
  • obračun amortizacije
  • prejeto posojilo od banke in vračilo le tega
  • izdelava bilance stanja in izkaza poslovnega izida

 

PRIPOROČAMO video seminarje za učenje ali namesto inštrukcij za učenje dvostavnega knjigovodstva:

Posneti video seminarji na dveh DVD-jih. Cena obeh DVD-jev (paket računovodja začetnik) je skupaj 146,40EUR z vključenim 22% DDV-jem.

Vsebina prvega DVD-ja: uvod v računovodstvo

Vsebina drugega DVDja: osnove računovodstva

Ob nakupu obeh DVD-jev vam pripada 1h brezplačnega skupinskega posveta. .

Naročilo predračuna za nakup DVD-jev 

ČAS: 4 ure
TERMIN: zbiramo prijave
LOKACIJA SEMINARJA: TPC Dravlje, Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana 1. nadstropje - Poslovni prostori podjetja METAJA d.o.o.

PREDAVATELJICA: BISERKA ŠUBELJ; univ. dipl. ekonomist/ davčna svetovalka, ki je tudi potrjena članica v komisiji za potrjevanje NPK knjigovodja/ računovodja

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun