Stroškovno računovodstvo

Stroškovno računovodstvo

Vsebina seminarja Stroškovno računovodstvo je povzeta iz priročnika Stroškovno računovodstvo avtorice Biserke Šubelj, univ.dipl.ekom, potjena članica v komisiji za NPK knjigovodja/računovodja

VSEBINA SEMINARJA:

 • Pomen stroškov v podjetju in kaj vpliva na stroške?
 • Kaj je osnova za oblikovanje kontnega plana podjetja?
 • Kdaj podjetje prepozna strošek, kdaj sredstvo in kdaj odhodek?
 • Ali je razlika med racunovodskih stroškom in davcnim odhodkom?
 • Kakšna je razlika med odhodki in stroški?
 • Kakšna je razlika med dobickom in denarnim tokom?
 • Kaj in kdaj bi bil pri npr. mizarski dejavnosti, strošek materiala, strošek pomožnega materiala in zaloga materiala?
 • Kdaj dolociti poslovni dogodek:
  - kot stroške drobnega inventarja in kdaj kot drobni inventar?
  - kot potrošni material in kdaj kot zalogo?
  - kot strošek vzdrževanja in kdaj kot investicijo?
  - kot zalogo in kdaj kot osnovno sredstvo?
 • V katerem primeru se material lahko šteje kot drobni inventar?
 • Kaj štejemo med stroške povracil in druge prejemke zaposlencev?
 • Kako vpliva boniteta na strošek dela?
 • Kako vpliva izplacilo dobicka zaposlenim na poslovni rezultat podjetja?
 • Kakšna je razlika med kratkorocno odloženimi stroški in vnaprej vracunanimi stroški?

ČAS: 3 uri

TERMIN: Zbiramo prijave

LOKACIJA SEMINARJA: Metaja d.o.o., TPC Dravlje, Ulica Bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana

VEČ INFORMACIJ: 01/ 51 61 348  ali GSM: 041 715 613

PRIJAVA:

PREDAVATELJICA: Biserka ŠUBELJ, univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka, potrjena  članica v komisji za preverjanje in potrjevanja NPK za poklic računovodja / knjigovodja.

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun