VIDEO SEMINARJI

Osnove računovodstva

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 2376

Video seminar oziroma imenovano tudi E -predavanaje z naslovom OSNOVE RAČUNOVODSTVA je namenjeno:

 • osebam, ki se želijo usposobiti za knjigovodska dela
 • osebam, ki se želijo naučiti dvostavnega knjigovodstva
 • osebe, ki potrebujejo inštrukcije iz dvostavnega knjigovodstva
 • osebe, ki se želijo naučiti kontiranja poslovnih dogodkov glede na dokumente iz poslovanja (izdan račun, bančni izpisek..)

Čas trajanja: 2 uri 15 minut  oziroma: 135 minut

VSEBINA:

I. DEL: VPISI V POSLOVNE KNJIGE (SRS 22)

V prvem delu so obrazložene določbe SRS glede poslovnih knijig in vpisov v poslovne knjige.  OPOMBA: SRS je kratica za Slovenske računovodske standarde.
Pojasnjeno je kaj je konto; kakšna je razlika med kontnim načrtom in kontnim okvirjem; kakšna je razlika med kontnim načrtom za podjetja (d.o.o., d.n.o., d.d., k.d....) / podjetnika / društva

II. DEL: Učenje osnove dvostavnega kontiranja

Prikazane so osnove dvostavnega knjigovodstva in na podlagi pridobljenega znanja je prikazano kontiranje sledečih dokumentov:
1. Dokumentov prodaje:

Izdan račun za storitve
Izdan dobropis
Izdan račun za blago

2. Dokumentov nabave:

Prejet račun za storitve
Prejet račun za OS
Prejet račun za zalogo

3. Plačilne liste zaposlenega

4. Prispevkov za socialno varnost nosilca obrti

5. Dokumentov plačilnega prometa kot so bančni izpiski in dokumetni gotovinskega poslovanja (blagajniški prejemek, blagajniški izdatek, blagajniški dnevnik). Omenjeni dokumenti so kontirani za sledeče poslovne dogodke:

Kupec plača račun v gotovini/na TRR
Dobavitelju plačamo račun v gotovini / na TRR
Prejeto posojilo od banke
Vračilo posojila banki
Izplačilo plače zaposlenim in plačilo dajatev državi
Plačilo DDV državi
Plačilo dobavitelju po predračunu
Plačilo kupca po predračunu
Dvig gotovine iz blagajne in polog v blagajno
Polog dnevnega iztržka na TRR

III. Prikaz kratkega računovodskega zaključka poslovnega leta

Prikaz zapiranja razreda 4 in 7 ter ugotovitev poslovnega rezultata

Na enostavnih poslovnih dogodkih je na koncu prikazan in obrazložen celoten postopek od kontiranja do vpisa podatkov v poenostavljeno bilanco stanja

 

Cena: 97,60 EUR z vključenim 22% DDV

Naročilo:

 •             nakup preko spletne trgovine s plačilom po predračunu, ki si ga pridobite v sami spletni trgovini
 •             plačilo 97,60  EUR na TRR družbe Metaja d.o.o.  sklic 1205-05 TRR odprt pri VOLKSBANK: 30000-0007272417

Zgoščenka se pošlje po pošti v roku 3 delovnih dneh po prejetju plačila.

Več informacij: 01 51 61 348  ali nam pošljite vaše povpraševanje {flexicontactplus Popup modal=750,550,"tukaj"}

Podjetništvo in poslovanje podjetja

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 2004

Vsebina VIDEO SEMINARJA, ki ga imenujemo tudi E- predavanja: Podjetništvo in poslovanje podjetja

Čas trajanja: cca 90 minut

Možnost nakupa v spletni trgovini!

Ciljna skupina: osebe, ki se zanimajo za podjetnišvo ali razmišljajo o samozaposlitvi

Primer brezplačnega VIDEO SEMINARJA (E predavanja) v obliki izsekov iz E-predavanja (cca 1min 30sek):

 

VIDEO SEMINAR (E-predavanje) Podjetništvo in poslovanje podjetje je razdeljeno na dva dela: 

1. del: PODJETNIŠTVO

2. del: POSLOVANJE PODJETJA:

V 1. delu (PODJETNIŠTVO) so odgovor na spodnja vprašanja s praktičnimi primeri:

 1. Kdo je lahko podjetnik?
 2. Kakšne so prednosti in slabosti podjetništva?
 3. Imeti podjetje - kaj to pomeni?
 4. Kaj odpreti oziroma ustanoviti: s.p./d.o.o./d.n.o.?
 5. Kakšne so prednosti in slabosti posamične organizacijske oblike (s.p., d.o.o., d.n.o.)?
 6. Kakšna je obdavčitev podjetja?
 7. Koliko je stroškov z odprtjem podjetja in koliko z njegovim poslovanjem?
 8. Koliko stanejo zaposleni?
 9. Računovodstvo:
 10. Načini vodenje poslovnih knjig (enostavno/dvostavno knjigovodstvo; normirani odhodki)
 11. Komu in kdaj mora podjetje poročati?
 12. Ali imeti računovodkinjo ali pa si poslovne knjige lahko vodite sami?
 13. Ali biti zavezanec za davek na dodano vrednost? Da/ Ne

V 2. delu (POSLOVANJE PODJETJA)  pa so odgovori na spodnja vprašanja tudi s praktičnimi primeri in uporabo koristnih internetnih povezav. Vprašanja so:

 1. Kaj lahko podjetje dela?
 2. Kaj pomeni poslovanje podjetja?
 3. Kateri poslovni dogodki zahtevajo obvezno izdajo listine (računa, obračuna..)?
 4. Kateri so obvezni podatki na računih?

Cena: 48,8 EUR z vključenim 22% DDV

Naročilo:

 • nakup preko spletne trgovine s plačilom po predračunu, ki si ga pridobite v sami spletni trgovini
 • plačilo 48,8  EUR na TRR družbe Metaja d.o.o.  sklic 1203-05 TRR odprt pri SBERBANK: 30000-0007272417 

Zgoščenka se pošlje po pošti v roku 3 delovnih dneh po prejetju plačila.

Več informacij: 01 51 61 348  ali nam pošljite vaše POVPRAŠEVANJE tukaj.

Uvod v računovodstvo

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 2550

Vsebina VIDEO SEMINARJA oziroma imenovanega tudi E- predavanja: UVOD V RAČUNOVODSTVO

Čas trajanja: cca 96 minut

Možnost nakupa v spletni trgovini!

Ciljna skupina: osebe, ki se želijo naučiti računovodstvo oziroma voditi poslovne knjige

Primer brezplačnega video seminarja (E predavanja) v obliki izsekov iz E-predavanja (cca 4min):


Vsebina video seminarja (E predavanja): UVOD V RAČUNOVODSTVO

 1. Kaj dela računovodja / knjigovodja?
 2. Kaj je računovodstvo?
 3. Kakšne so pravne podlage za računovodstvo?
  1. Kratek vpogled v ZGD in SRS
 4. Kakšna so računovodska pravila glede:
  1. samega računovodenja in
  2. popravljanja podatkov v računovodstvu
 5. Kakšni so načini vodenja poslovnih knjig?
 6. Kaj zajema letno poročilo?
 7. Kaj prikazuje bilanca stanja / izkaz poslovnega izida?
 8. Kateri so obvezni dokumenti:
  1. pri poslovanju podjetja in
  2. v računovodstvu (SRS 21)?
  3. Kakšna je razlika med knjigovodsko listino, nalogom za izvajanje in verodostojno knjigovodsko listino?
  4. Katere podatke mora imeti izdan račun?
 9. Kakšna je razlika med:
  1. stroškom / odhodkom / investicijo / izdatkom
  2. prihodkom / prejemkom?

Cena: 48,80 EUR z vključenim 22% DDV

Naročilo:

 •         nakup preko spletne trgovine s plačilom po predračunu, ki si ga pridobite v sami spletni trgovini
 •         plačilo 48,80  EUR na TRR družbe Metaja d.o.o.  sklic 1204-05 TRR odprt pri VOLKSBANK: 30000-0007272417

Zgoščenka se pošlje po pošti v roku 3 delovnih dneh po prejetju plačila.

Več informacij: 01 51 61 348  ali nam pošljite vaše povpraševanje {flexicontactplus Popup modal=750,550,"tukaj!"}

 

Poglobljen davčni zaključek leta

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 1968

Vsebina VIDEO SEMINARJA oziroma imenovanega tudi E- predavanja: Poglobljen davčni zaključek leta

Čas trajanja: cca 1uro 25 minut

Možnost nakupa v spletni trgovini!

Ciljna skupina: osebe, ki izpolnjujete zaključni davčni obračun tako za s.p. kot za d.o.o.

Primer brezplačnih (FREE) izsekov iz video predavanje (E-predavanja) (cca 8min):

Na VIDEO SEMINARJU (E-predavanju) je prikazano:

1. Navodila za pripravo  na izpolnjevanje zaključnih davčnih obračunov

  • kdaj so računovodski stroški in odhodki tudi davčno priznani in kdaj ne
  • kakšna je razlika med REKLAMO/REPREZENTANCO/DARILOM
  • kdaj je odpis terjatev davčno priznan - katera so gospodarna dejanja v podjetju glede izterjave
  • Kakšna stopnja obresti  je določena za posojila med povezanim osebami?
  • Olajšave

2.  Prikaz davčnega pregleda poslovnih knjig (glavne knjige in pomožnih evidenc)

3.  Izpolnjevanje davčnega obračuna za:

  • s.p.  -  s programom SILVESTER FINEUS    - Dursov program
  • d.o.o.,d.n.o., k.d. -  s programom SILVESTER PELIAS    - Dursov program
  • društvo  - s programom SILVESTER PELIAS    - Dursov program

4.  Povzetek opravil v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti

 

Cena: 61 EUR (50,00+ 22%DDV)

Naročilo:

  • nakup preko spletne trgovine s plačilom po predračunu, ki si ga pridobite v sami spletni trgovini
  • plačilo 61 EUR na TRR družbe Metaja d.o.o.  sklic 1202 TRR odprt pri VOLKSBANK: 30000-0007272417 

Zgoščenka se pošlje po pošti v roku 3 delovnih dneh po prejetju plačila.

Več informacij: 01 51 61 348  ali nam pošljite vaše povpraševanje {flexicontactplus Popup modal=750,550,"tukaj"}

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun