Osnove računovodstva

Osnove računovodstva

Video seminar oziroma imenovano tudi E -predavanaje z naslovom OSNOVE RAČUNOVODSTVA je namenjeno:

  • osebam, ki se želijo usposobiti za knjigovodska dela
  • osebam, ki se želijo naučiti dvostavnega knjigovodstva
  • osebe, ki potrebujejo inštrukcije iz dvostavnega knjigovodstva
  • osebe, ki se želijo naučiti kontiranja poslovnih dogodkov glede na dokumente iz poslovanja (izdan račun, bančni izpisek..)

Čas trajanja: 2 uri 15 minut  oziroma: 135 minut

VSEBINA:

I. DEL: VPISI V POSLOVNE KNJIGE (SRS 22)

V prvem delu so obrazložene določbe SRS glede poslovnih knijig in vpisov v poslovne knjige.  OPOMBA: SRS je kratica za Slovenske računovodske standarde.
Pojasnjeno je kaj je konto; kakšna je razlika med kontnim načrtom in kontnim okvirjem; kakšna je razlika med kontnim načrtom za podjetja (d.o.o., d.n.o., d.d., k.d....) / podjetnika / društva

II. DEL: Učenje osnove dvostavnega kontiranja

Prikazane so osnove dvostavnega knjigovodstva in na podlagi pridobljenega znanja je prikazano kontiranje sledečih dokumentov:
1. Dokumentov prodaje:

Izdan račun za storitve
Izdan dobropis
Izdan račun za blago

2. Dokumentov nabave:

Prejet račun za storitve
Prejet račun za OS
Prejet račun za zalogo

3. Plačilne liste zaposlenega

4. Prispevkov za socialno varnost nosilca obrti

5. Dokumentov plačilnega prometa kot so bančni izpiski in dokumetni gotovinskega poslovanja (blagajniški prejemek, blagajniški izdatek, blagajniški dnevnik). Omenjeni dokumenti so kontirani za sledeče poslovne dogodke:

Kupec plača račun v gotovini/na TRR
Dobavitelju plačamo račun v gotovini / na TRR
Prejeto posojilo od banke
Vračilo posojila banki
Izplačilo plače zaposlenim in plačilo dajatev državi
Plačilo DDV državi
Plačilo dobavitelju po predračunu
Plačilo kupca po predračunu
Dvig gotovine iz blagajne in polog v blagajno
Polog dnevnega iztržka na TRR

III. Prikaz kratkega računovodskega zaključka poslovnega leta

Prikaz zapiranja razreda 4 in 7 ter ugotovitev poslovnega rezultata

Na enostavnih poslovnih dogodkih je na koncu prikazan in obrazložen celoten postopek od kontiranja do vpisa podatkov v poenostavljeno bilanco stanja

 

Cena: 97,60 EUR z vključenim 22% DDV

Naročilo:

  •             nakup preko spletne trgovine s plačilom po predračunu, ki si ga pridobite v sami spletni trgovini
  •             plačilo 97,60  EUR na TRR družbe Metaja d.o.o.  sklic 1205-05 TRR odprt pri VOLKSBANK: 30000-0007272417

Zgoščenka se pošlje po pošti v roku 3 delovnih dneh po prejetju plačila.

Več informacij: 01 51 61 348  ali nam pošljite vaše povpraševanje {flexicontactplus Popup modal=750,550,"tukaj"}

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun