Poglobljen računovodski

Poglobljen računovodski zaključek leta

Vsebina VIDEO SEMINAR imenovan tudi E- predavanja: Poglobljen računovodski zaključek leta

Čas trajanja: cca 1uro 20 minut

Možnost nakupa v spletni trgovini!

Ciljna skupina: osebe, ki računovodsko zaključujejo leto

Na VIDEO SEMINARJU (E-predavanju) je prikazano:

 • Vloga POPISA in popisnih razlik (inventure in inventurnih razlik)
 • Najbolj pogoste ročne temeljnice (dvostavno knjigovodstvo) ob koncu leta kot npr.:
  • kontiranje prodaje osnovnih sredstev
  • kontiranje časovnih razmejitev (kont 19*,29*)
  • preknjižbe analitike
  • kontiranje ugotovljene izgube in računovodsko kritje izgube pri s.p. in d.o.o.
  • kontiranje ugotovljenega dobička  pri s.p. in d.o.o.
 • Zaključna poročila
  • Kaj zajemajo?
  • Kdo jih mora oddajati?
  • Kakšna je razlika med računovodskim poročilom in poslovnim poročilom
  • Kakšna je razlika med letnim poročilom in računovodskim poročilom
  • Kakšno vsebino naj imajo pojasnila k izkazom in kdo jih mora izpolnjevati
 • Navodila za pravilno izpolnjevanje in izvajanje kontrole nad izpolnjenimi letnimi poročili za AJPES (LPGD, LPSP)
 • Shranjevanje - Arhiviranje poslovnih knjig in knjigovodskih evidenc  s praktičnim primerom glede davčnega zastaranja
 • NOVOSTI SRS za l. 2012: SRS 21  knjigovodske listine, SRS 22 Poslovne knjige. Nova standarda začneta veljati s 01.01.2012 in terjata sprembe v Pravilniku o računovodstvu!

 Predavateljica: Biserka Šubelj, univ.dipl.ek, davčna svetovalka in vodja računovodskega servisa

Cena: 61 EUR z vključenim 22%DDV-jem

Naročilo:

 • nakup  po predračunu v spletni trgovini, ki si ga pridobite v sami spletni trgovini bodisi
 • izvedeno plačilo na TRR družbe Metaja d.o.o. v višini 61,00 EUR ;  TRR družbe Metaja:  TRR odprt pri VOLKSBANK:30000-0007272417 sklic 1201 

Zgoščenka se pošlje po pošti v roku 3 delovnih dneh po prejetju plačila.

Več informacij: 01 51 61 348  ali pošljite vprašanje povpraševanje s klikom {flexicontactplus Popup modal=750,550,"tukaj."}

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun