VIDEO SEMINARJI

Poglobljen računovodski zaključek leta

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 2236

Vsebina VIDEO SEMINAR imenovan tudi E- predavanja: Poglobljen računovodski zaključek leta

Čas trajanja: cca 1uro 20 minut

Možnost nakupa v spletni trgovini!

Ciljna skupina: osebe, ki računovodsko zaključujejo leto

Na VIDEO SEMINARJU (E-predavanju) je prikazano:

 • Vloga POPISA in popisnih razlik (inventure in inventurnih razlik)
 • Najbolj pogoste ročne temeljnice (dvostavno knjigovodstvo) ob koncu leta kot npr.:
  • kontiranje prodaje osnovnih sredstev
  • kontiranje časovnih razmejitev (kont 19*,29*)
  • preknjižbe analitike
  • kontiranje ugotovljene izgube in računovodsko kritje izgube pri s.p. in d.o.o.
  • kontiranje ugotovljenega dobička  pri s.p. in d.o.o.
 • Zaključna poročila
  • Kaj zajemajo?
  • Kdo jih mora oddajati?
  • Kakšna je razlika med računovodskim poročilom in poslovnim poročilom
  • Kakšna je razlika med letnim poročilom in računovodskim poročilom
  • Kakšno vsebino naj imajo pojasnila k izkazom in kdo jih mora izpolnjevati
 • Navodila za pravilno izpolnjevanje in izvajanje kontrole nad izpolnjenimi letnimi poročili za AJPES (LPGD, LPSP)
 • Shranjevanje - Arhiviranje poslovnih knjig in knjigovodskih evidenc  s praktičnim primerom glede davčnega zastaranja
 • NOVOSTI SRS za l. 2012: SRS 21  knjigovodske listine, SRS 22 Poslovne knjige. Nova standarda začneta veljati s 01.01.2012 in terjata sprembe v Pravilniku o računovodstvu!

 Predavateljica: Biserka Šubelj, univ.dipl.ek, davčna svetovalka in vodja računovodskega servisa

Cena: 61 EUR z vključenim 22%DDV-jem

Naročilo:

 • nakup  po predračunu v spletni trgovini, ki si ga pridobite v sami spletni trgovini bodisi
 • izvedeno plačilo na TRR družbe Metaja d.o.o. v višini 61,00 EUR ;  TRR družbe Metaja:  TRR odprt pri VOLKSBANK:30000-0007272417 sklic 1201 

Zgoščenka se pošlje po pošti v roku 3 delovnih dneh po prejetju plačila.

Več informacij: 01 51 61 348  ali pošljite vprašanje povpraševanje s klikom {flexicontactplus Popup modal=750,550,"tukaj."}

Branje bilanc za podjetnika

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 2729

BRANJE BILANC ZA PODJETNIKA - VIDEO SEMINAR,  včasih se imenuje tudi E-predavanje na DVD-ju

Predavateljica: Biserka Šubelj, davčna svetovalka z licenco in vodja računovodskega servisa

Možnost nakupa v spletni trgovini!

Predavanje traja: cca 84 minut

IZSEKI iz video predavanja BRANJE BILANC ZA PODJETNIKA

Uporabljeni pripomočki: prosojnice v ppt in excel datoteka o zaključnih poročilih Bilanca stanja in izkaz uspeha tako za s.p. kot za d.o.o., d.n.o. in d.d (gospodarske družbe) v obliki, ki jo je potrebno oddajati na AJPES in ki jo podjetniki podpisujejo.

Uporabljena pravna podlaga v času snemanja nov.2011: Zakoni o obdavčenju, Kazenski zakonik, Slovenski računovodski standardi, Uraden obrazce za oddajo letni poročil za javno objavo.

 

Vsebina video seminarja (E-predavanja):

 1. Kakšni so razlogi, da mora podjetnik (pri s.p./d.o.o., d.d., d.n.o…)  poznati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida?
 2. Na kaj  in zakaj naj  bo podjetnik pozoren predno podpisuje bilanco stanja in izkaz uspeha?
 3. Kakšne informacije naj podjetnik pridobi glede bonitete svojega kupca?
 4. Ali je res bolje odpreti s.p. kot pa gospodarsko družbo glede upravljanja z denarnimi sredstvi?
 5. Kaj pomeni prezadolženost podjetja?
 6. Kaj pomeni lastniškost financiranja?
 7. Kako naj podjetnik prepoznati dobro računovodsko delo?
 8. Kje se v zaključnih poročilih izkazujejo: zaloge, dobiček, posojila..?
 9. Kako nakup blaga vpliva na dobiček in na davčno osnovo?
 10. Kako plačilo dobavitelju po predračunu vpliva na dobiček in davčno osnovo?
 11. Kako izstavljen račun vpliva na dobiček, davčno osnovo in na denarna sredstva?

Torej, taka in podobna vprašanja se zastavljajo podjetniku na katera predavateljica  v tem predavanju tudi odgovarja na preprost in razumljiv način ter z veliko praktičnimi primeri.

Cena: 73,20 EUR z vključenim 22%DDV-jem

Naročilo:

 •     nakup preko spletne trgovine s plačilom po predračunu, ki si ga pridobite v sami spletni trgovini
 •     plačilo 73,20 EUR na TRR družbe Metaja d.o.o.  sklic 1102 TRR odprt pri VOLKSBANK: 30000-0007272417

Zgoščenka se pošlje po pošti v roku 3 delovnih dneh po prejetju plačila.

Več informacij: 01 51 61 348  ali nam pošljite vaše povpraševanje {flexicontactplus Popup modal=750,550,"tukaj!"}

 

Računovodski zaključek leta s BIROKRATOM; E-predavanje

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 2132

VSEBINA VIDEO SEMINARJA imenovanega tudi  E- predavanja:

Možnost nakupa v spletni trgovini!

V eno urnem seminarju vam preko prosojnic in programa Birokrat prikažemo na kaj morate biti pozorni, ko računovodsko zaključujete poslovno leto.

V video seminarju (E- predavanju) so prikazana navodila za računovodski zaključek leta s programom Birokrat in sicer po naslednjem vrstnem redu:


1. PRIKAZ  IZPISA POVZETKA IZPLAČANIH PREJEMKOV FIZIČNIM OSEBAM v programu BIROKRAT

2. KONTROLA NASTAVITEV AVTOMATSKEGA KNJIŽENJA v programu BIROKRAT

3. KONTROLA GLAVNE KNJIGE S PODATKI IZ POSLOVANJA s programom BIROKRAT

4. NAJBOLJ POGOSTE ROČNE TEMELJNICE v programu Birokrat

5. NAČINI ISKANJA NAPAK V GLAVNI KNJIGI v programu BIROKRAT

6. PRIKAZ NASTAVITEV AOP OZNAK ZA AJPES OBRAZCE v programu BIROKRAT

7. ZAKLJUČEK LETA IN PRENOS OTVORITEV v programu BIROKRAT

8. KONTROLA PRENOSA OTVORITEV

 

Cena:: 36,60 EUR z vključenim 22%DDV.

Naročilo:

 •     nakup preko spletne trgovine s plačilom po predračunu, ki si ga pridobite v sami spletni trgovini
 •     plačilo 36,60 EUR na TRR družbe Metaja d.o.o.  sklic 1103 TRR odprt pri VOLKSBANK: 30000-0007272417

Več informacij: 01 51 61 348  ali nam pošljite vaše povpraševanje {flexicontactplus Popup modal=750,550,"tukaj!"}

 

Obdavčitev direktorja lastnika - vsebina E- predavanja

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 7598

Cena VIDEO SEMINARJA NA DVD je 61 EUR  z vključenim 22%DDV.

Možnost nakupa v spletni trgovini!

VSEBINA VIDEO SEMINARJA (imenovnanega tudi E-predavanja) "Obdavčitev LASTNIKA DIREKTORJA"- po zakonodaji veljavni do 01.01.2013

V eno urnem elektronskem predavanju se odgovori na vprašnja:

 1. Kdaj se je lastnik direktor dolžan obvezno zavarovati?
 2. Koliko znašajo prispevki za obvezno socialno zavarovanje in kateri so ti prispevki za socialno varnost?
 3. Kako se  lastniku direktorju izplača plačilo za delo, če nima plače?
 4. Ali se direktorju lastniku lahko izplača regres?
 5. Ali lahko lastniku direktorju še vedno obračunavamo plačo?
 6. Ali prispevke lahko plačuje podjetje?Ali so davčno priznani?
 7. Če je direktor lastnik študent ali mora plačati kakšne prispevke?
 8. Ali je plačilo za delo direktorja lastnika obdavčeno z dohodnino in če je kakšna je osnova in kakšna je stopnja dohodnine?
 9. Kdaj je potrebno plačati 6% prispevek za ZPIZ pri poslovodni pogodbi in kdaj ne?

Na koncu predavanja pa se  s praktičnimi primeri prikaže KAKO SO OBDAVČENE  POSLOVODJE ČE:

1.    1 lastnik d.o.o. in hkrati zaposlen v tem d.o.o. kot direktor - šifra zavarovanja 40, šifra 112
2.    1 lastnik d.o.o., direktor je tretja oseba zaposlen v tem d.o.o.
3.    1 lastnik d.o.o. direktor je ista oseba, vendar  ni nikjer zaposlen (zavarovan kot občan?!)
4.    1 lastnik d.o.o., direktor je ista oseba, vendar ima ta oseba status študenta
5.    2 ali več lastnika v d.o.o., direktor je zaposlen v drugem d.o.o., kjer ni lastnik
6.    2 ali več lastnika v d.o.o., direktor je eden izmed njiju zaposlen v tem d.o.o.
7.    2 ali več lastnika v d.o.o., zaposlen direktor je tretja oseba

Predavateljica je BISERKA ŠUBELJ, univ.dipl.ek., članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Naročilo:

  •     nakup preko spletne trgovine s plačilom po predračunu, ki si ga pridobite v sami spletni trgovini
  •     plačilo 61,00EUR na TRR družbe Metaja d.o.o.  sklic 1101 TRR odprt pri VOLKSBANK: 30000-0007272417

Več informacij: 01 51 61 348  ali nam pošljite vaše povpraševanje {flexicontactplus Popup modal=750,550,"tukaj!"}

 

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun