SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji

Podjetje Metaja d.o.o., s sedežem na Ulici bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana, Id-DDV SI87528908;  je avtor in prodajalec ali posrednik navedenih artiklov in storitev, ki so v ponudbi na spletni strani www.metaja.si.

Kupec je fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke, posredovane ob oddaji naročila.

Fizična oseba je tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Za potrošnike, ki so fizične osebe po tem odstavku, veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu. Podjetje Metaja d.o.o. medsebojne obveznosti pri nakupih ureja na podlagi splošnih pogojev Zakona o varstvu potrošnikov, Obligacijskega zakonika in internih pravil.

CENE IN DDV

Vse cene so v evrih z ali brez ustrezne stopnje davka na dodano vrednost (DDV) v skladu z veljavnim ZDDV. Cene so zagotovljene na dan naročila in se lahko dnevno spremenijo.

Cene v izdanih ponudbah so nepreklicne .

Cenik za ponudbo objavljeno na www.metaja.si sprejema družba Metaja d.o.o.. Cenik se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Cena določena na veljavnem predračunu velja do izteka veljavnosti predračun ne glede na spremembo cenika.

Podatki na straneh:
Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb na strani www.metaja.si oz. www.svetovalec.net Tekstovne napake so možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

Varstvo potrošnikov:
Pri prodaji spoštujemo Zakon o varstvu potrošnikov. Preberite si, kaj o prodaji preko interneta pravi Zakon o varstvu potrošnikov. Prav tako poslujemo v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu.

POPUSTI

Popust za izdelek velja izključno po predhodnem dogovoru in velja na osnovi konkretne ponudbe.

NAROČANJE

Sprejeta naročila oz. poslano naročilo je osnova za izdelavo predračuna katerega pošljemo preko elektronske oz. navadne pošte.

Za potrjeno naročilo smatramo plačano ponudbo v roku zapadlosti.

Odstop od naročila
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga pisno sporoči, da odstopa od naročila, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je oddano v roku. Potrošnik mora najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. Po prejemu blaga in ugotovitvi, da je to nepoškodovano in v nespremenjeni količini, podjetje potrošniku skladno z zakonom vrne vsa opravljena plačila. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga. Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun kamor želi, da se vrne plačilo.
Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Zavrnitev naročila
Podjetje Metaja d.o.o. lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki s katerimi razpolaga ne more izvesti, zavrne, potrošnik pa ne more zahtevati njeno izpolnitev.

Obdelava naročila
Podjetje Metaja d.o.o. bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričela takoj po prejemu . (izdelava in pošiljanje predračuna)

Odano elektronsko naročilo in z njim povezane aktivnosti je shranjeno na sedežu podjetja. Na zahtevo potrošnika, le-ta kopijo naročila prejme na elektronski naslov oz. na fizični naslov, ki je naveden v naročilu. Zahteva se lahko poda na naš elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pisno na sedež podjetja.

DOSTAVA IN PREVZEM

Dobavni rok prične teči naslednji delovni dan ob 8. uri. Podjetje Metaja d.o.o. bo ob tej uri pričela z izvajanjem aktivnosti, potrebnimi za realizacijo.

Način dostave in rok dobave
Naročeno blago pripravimo in odpremimo v 1-3 delovnih dneh po prejemu vašega naročila.(oz. kakor je navedeno v predračunu). Blago pošiljamo preko podjetja Pošta Slovenije. Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo. Pri avansnem plačilu na TRR podjetja bo postopek odpreme stekel po prejemu plačila. Osebni prevzem je možen po predhodnem dogovoru na naslovu : Metaja d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana

Stroški pošiljanja
Stroške pošiljanja plača prodajalec podjetje Metaja d.o.o..

Dostava blaga priročnik pošljemo kot tiskovino (Pošta Slovenije) Če Vas ob dostavi ni doma, vam pismonoša pusti obvestilo o prispelem paketu. Na pošti vas bo paket čakal še 15 dni. V primeru, da ste oddali naročilo in niste prejeli obvestila oz. elektronskega sporočila nas o tem obvestite.

PLAČILNI POGOJI
Za nakup preko naše spletne strani nudimo naslednje plačilne pogoje: Plačilo po predračunu (avans) Plačilo lahko izvedete na osnovi prejetega predračuna Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko naročila.

Veljavnost ponudbe
Veljavnost ponudbe kakor je navedeno na predračunu

IZVEDBA SEMINARJEV

Minimalno število udeležencev za izvedbo seminarja je 5 .

V primeru premalega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi oz. prestavitve termina seminarja - vplačano kotizacijo vrnemo.

Vračilo kotizacija za izveden seminar (neudeležba udeleženca) - kotizacijo vam vrnemo , če odpoveste udeležbo najmanj 1 delovni dan pred izvedbo seminarja.

(o neudeležbi nas lahko obvestite preko elektronske pošte : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na tel.: 01 51 61 348)

V primeru odpovedi seminarja zaradi višje sile (velja za izvajalca in udeleženca) kotizacijo vrnemo.

 

REKLAMACIJE PREJETIH POŠILJK

Prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti osebe dostavne službe. Vse kasnejše reklamacije poškodbe blaga, dostavna služba upošteva le izjemoma in jih v njihovem imenu tudi podjetje Metaja d.o.o. ne more rešiti. Morebitne poškodbe vnesite v zapisnik, ki ga je dostavljalec dolžan podpisati. V primeru poškodbe nam v vednost pošljite sporočilo na na naš elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prikrite in stvarne napake
Reklamacijo rešujemo skladno z zakonsko uredbo o stvarnih oziroma prikritih napakah.

ČLANSTVO V REGISTRIRANEM PORTALU internetne strani www.metaja.si

Nosilec registriranega portala internetne strani www.metaja.si je Metaja d.o.o., s sedežem na Ulici bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana,  ID_DDV: SI87528908 (v nadaljevanju nosilec)

Uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki ima dostop do registriranega portala www.metaja.si ( v nadaljevanju uporabnik)

Registracija plačilnega članstva v registriranem delu internetne strani www.metaja.si

Plačilo predračuna za registracijo ustreznega članstva je pogoj za članstvo.

Po prejemu plačila po predračuna vam najkasneje v roku 3 delovnih dni pošljemo potrditveni mail o veljavnosti vašega uporabniška ima in gesla, ki je veljavno 1 leto od datuma potrditve.  Veljavnost uporabniškega imena in gesla je razvidno v nadzorni plošči vašega računa.

Pravila uporabe
Za zagotavljanje kakovostne uporabe www.metaja.si se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi registriranega dela www.metaja.si upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh metaja.si, v priročnikih in drugih brošurah metaja.si oziroma na sprotni način.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na registriran del www.metaja.si uporabil ime in geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba metaja.si.

Geslo kot poslovna skrivnost

Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo potrdil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba.

Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja
Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme in druge naprave in javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do metaja.si, ki bi nastala zaradi krivde podjetja, ki je dobavitelj dostopa nosilca do interneta. Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja metaja.si.

Pomoč pri uporabi registriranega dela www.metaja.si
Nosilec bo zagotavljal pomoč in svetovanje pri uporabi metaja.si, in sicer s pomočjo telefona, telefaksa in elektronske pošte.

Odgovornost za uporabo podatkov
Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v www.metaja.si, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v metaja.si oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v metaja.si.
Nosilec izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja metaja.si, na voljo takšni, kakršni so, in ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen.

Nosilec uporablja podatke uporabnikov izključno za namene opravljanja dejavnoti družbe Metaja d.o.o. kot nosilca.

Avtorskopravno varstvo podatkov
Uporabnik se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe metaja.si ter da bo v tistem delu metaja.si, ko je mogoče pošiljati informacije v metaja.si, upošteval pravila in predpise, predvsem v zvezi z avtorskopravnim varstvom. Uporabnik izjavlja, da bodo vse informacije in druge stvaritve, ki jih bo pošiljal v metaja.si, proste avtorskopravnega varstva oziroma dane v uporabo vsem, torej v javno dobro (public domain) ali shareware, razen tistih, za katere avtor izrecno zahteva drugače. V metaja.si prav tako ni dovoljeno neavtorizirano nalagati avtorsko zaščitenih komercialnih programov.

Omejitev uporabe podatkov
Uporabnik se strinja, da bo uporabljal podatke, dobljene v metaja.si, le za svoje namene in da jih ne bo distribuiral naprej v obliki ali z namenom, ki nista skladna z določili splošnih pogojev, in brez izrecnega soglasja nosilca. Predvsem ne bo uporabljal in kopiral posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz  metaja.si, v drug računalnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah metaja.si.
Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v metaja.si, ki je v nasprotju s pravili uporabe in z določili splošnih pogojev.

Prenehanje naročništva v registriran del metaja.si
Če ni drugače dogovorjeno, je veljavnost naročilnice oziroma pogodbe 1 leto od njene potrditev in se ne podaljšuje avtomatično. Naročništva je možno odpovedati pred iztekom 1 leta od potrditve naročništva, vendar se kupnine ne vrača! Kupnine se tudi ne vrača v primeru nič ali malo koriščenja registriranega dela www.metaja.si.
Nosilec ima pravico v primeru neporavnanih obveznosti prekiniti naročniško razmerje. Uporabnik  je o prekinitvi predhodno pisno obveščen in ima na voljo 3 delovne dni, da poravna obveznosti do nosilca. V nasprotnem primeru je uporabnik dolžan poravnati sorazmeren del naročnine za preteklo obdobje.
Uporabnik lahko odpove naročnino za vsa gesla ali le za del naročenih gesel takoj.  Kakršnakoli kršitev splošnih pogojev ima za posledico prenehanje naročnine takoj. Nosilec bo uporabniku v tem primeru odvzel geslo TAKOJ, kupnine pa se ne vrača. V primeru kršitev splošnih pogojev ima nosilec pravico do izterjave odškodnine, ki je primerna glede na obliko kršitev. Višino odškodnine poizkušata stranki določiti sporazumno.

Pogoji glede UPORABE GRADIVA DRUŽBE METAJA D.O.O.

Pravna podlaga:

Kar ni posebej dogovorjeno v teh splošnih pogojih veljajo določbe Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ter  Obligacijski zakon.

 Udeležene stranke:

Končni uporabnik: je pravna ali fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost ali kako drugo združenje.

Avtor : Družba  Metaja d.o.o., davčna številka:  87528908, Registrirano pri Okr. sod. v LJ, št. vložka 1/31342/00, Srg. 2000/09663; osnovni kapital: 8.911,00 EUR

 

Predmet splošnih pogojev uporabe:

Predmet  splošnih pogojev je pravica do uporabe 1 (ene) kopije nejavnega predvajanja  za:

 • E-predavanja ali
 • avdio predavanja ali
 • video predavanja ali
 • gradivo za učenje

v nadaljevanju GRADIVO.

 

Avtorske pravice in omejitve:

Gradivo je v lasti avtorja in je po veljavni zakonodaji Republike Slovenije zaščiten z nacionalnim Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Z nakupom pravice do uporabe gradiva avtor ne prenaša materialnih pravic na uporabnika.

Prenos licenčnih ali drugih pravic glede gradiva med končnimi uporabniki je prepovedan.

Brez predhodnega pisnega dogovora z avtorjem ni dovoljeno zlasti:

 • · kopiranje,
 • · reproduciranje, razmnoževanja, širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov kot tudi on line sistemov
 • · izvajanje
 • · prenašanje,
 • · dajanje v najem,
 • · javno prikazovanje,
 • · javno predvajanje,
 • · dajanje na voljo javnosti,
 • · distribuiranje,
 • · javno objavljanje ali izdajanje,
 • · …itd

Brez predhodnega pisnega dogovora z avtorjem ni dovoljena predelava gradiva. Kot predelava so mišljeno tudi prevodi, priredbe, aranžmaji, spremembe in druge predelave prvotnega avtorskega dela.

Prav tako brez pisnega dovoljenja avtorja  ni dovoljeno narediti samostojno zbirko  z večjim številom gradiv avtorja ali  delnim gradivom avtorja v kombinaciji z drugimi gradivi drugih.

Jamstvo in odgovornosti

Avtor jamči, da je gradivo v času nastanka narejeno  v skladu v času nastanka veljavni zakonodaji. Za morebitne tekstovne ali govorne napake avtor ne prevzema nikakršnih odgovornosti. Avtor ne prevzema nobenih odgovornosti za  uporabo podatkov iz gradiva. Za povzročeno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti avtor ni odškodninsko odgovoren.

Pravica avtojra do nadomestila

V primeru uporabe gradiva v nasprotju s temi splošnimi pogoji ima avtor pravico do pravičnega in poštenega izplačila nadomestila in do izplačila odškodnine.

 Reševanje sporov

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da s sporazumom ni mogoče rešiti spora ima prednost pred sodiščem reševanje spora z uporabo mediacije. V primeru neuspešnega reševanja spora z mediacijo pa je za reševanej sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Uradni jezik pa je slovenščina.

Veljavnost splošnih pogojev je z dnem, 01.01.2011

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun