Vzorci pogodb, sklepov, pravilnikov...

Vzorci po GDPR - varstvo osebnih podatkov maj 2018

KOMPLET vzorcev GDPR maj 2018

Kazalo
KOMPLET vzorcev GDPR maj 2018 1
1. VZORCI DOPOLNITVE POGODB zaradi GDPR 25. maj 2018 2
1.1. Aneks k pogodbi o medsebojnem sodelovanju – svetovalna pogodba npr. iz področja financ, računovodstva in davkov 2
1.2. Aneks pogodbe o medsebojnem sodelovanju - kooperanti 5
1.3. Aneks pogodbe o vodenju računovodstva 8
1.4. Aneks pogodbe o zaposlitvi 9
2. VZOREC PRIVOLITVE npr. za uporabo osebne GSM številke: 11
3. VZOREC OCENE UČINKA TVEGANJA 12
4. VZOREC KATALOGA ZBIRK OSEBNIH PODATKOV 14
4.1. Evidenca o zaposlenih delavcih –Kadrovska evidenca in evidenca o stroških dela in o izrabi delovnega časa 15
4.2. Evidenca kontaktnih podatkov poslovnih partnerjev - kooperantov – podizvajalcev 16
4.3. Evidenca kontaktnih podatkov uporabnikov naših storitev /strank /kupcev in potencialnih uporabnikov naših storitev 17
4.4. Evidenca kontaktnih podatkov organizacij s katerimi poslujemo – npr. dobavitelji, banke… 17
4.5. Seznam registriranih uporabnikov spletne trgovine 18
4.6. Primer vzorca evidence kupcev 19

Omejen dostop do plačljive vsebine

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun