ZAKONI IN PREDPISI

Zakoni in predpisi

Obvestilo o izplačilu regresa za leto 2019

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 517

 

OBVESTILO O IZPLAČILU REGRESA ZA LETO 2019

V maju 2019 (Ur. List. Št. 28/2019 in 29/2019) je bil objavljen spremenjen način obdavčitve regresa za leto 2019.

Zakon o dohodnini in ZPIZ-2  se spreminjata tako, da regres do višine 100% povprečne plače v RS  NE GRE V DAVČNO OSNOVO, gledano na dan izplačila regresa.

To pomeni, da je BRUTO = NETO.

Pri letnem informativnem izračunu se bo za povprečno letno plačo zaposlenih v Sloveniji  vzelo zadnji znan podatek statističnega urada.

To pomeni, če bo regres izplačan do 100% povprečne plače le ta ne bo šel v letno dohodninsko osnovo.

Stat. Urad je objavil, dne 9. 5.2019, da je povprečna plača v RS 1.714,49 EUR.

Torej regres izplačan do 1.714,49 EUR se izplača tako da je Bruto = NETO

 • V tej višini regres ni obdavčen ,v času pisanja tega obvestila.

Odda se REK 1 in I Rek.

REK 1 obrazec v E davkih bo vključeval te spremembe od 9.5.2018 od 18h dalje.

V zbirnem REK-1 obrazcu se

 • v polju 113 še vedno prikazuje celotni znesek izplačanega regresa
 • v polju 114 pa se vpisuje znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP.

iREK obrazcu pa se podatki o izplačanem regresu vpisujejo takole:

 • v polje A052 se vpiše celotni znesek izplačanega regresa (tudi, če je znesek nižji od 100 % PP)
 • v polje A062 (osnova za prispevke P04) se vpiše znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP

Vprašanje 1: Kolikšno višino regresa moramo po zakonu izplačati zaposlenemu?

ODG. Regres mu morate izplačat najmanj v višini MINIMALNE plače to pa za leto 2019 znaša 886,63 EUR

Obrazložitev:

PRAVICA ZAPOSLENEGA je določena v  ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH - ZDR-1 - 131. člen (regres)!

(1) Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače

MINIMALNA PLAČA - Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18)

- za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov 

Vprašanje 2: Ali lahko v letu 2019 izplačamo še neizplačane regrese preteklih let pod pogoji, ki veljajo za leto 2019?

odgovor:  Po zakonu je delodajalec dolžan izplačati zaposlenemu regres do 1.julij  tekočega leta, v primeru likvidnih težav pa do 1.nov. tekočega leta.

V primeru da delovna inšpekcija naloži izplačilo regresa delodajalcu, ker je delavec tožil delodajalca zaradi neizplačila regresa… v takem primer menim, da v letu 2019 lahko izplačate pod pogoji, ki veljajo za leto 2019, če razpolagate odločbo DELOVNEGA INŠPEKTORJA ali sodbo delovnega sodišča.

Če z odločbami in sodbami ne razpolagate, potem glede na sodbo Vrhovnega sodišča X lps 335/2016, taki dohodki v letu 2019 s strani FURSA ne bodo obravnavani kot izplačila regresa, temveč kot drugi dohodki iz delovnega razmerja, kjer se obračunajo tako ak. Dohodnine, kot tudi prispevki za socialno varnost.

Tako je tudi razsodilo  VRHOVNO sodišče v sodbi 335-2016, objavljeni 16.1.2019 

Citat: 2. in 3 odst. 131. čl. ZDR-1:

(2) Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

(3) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 

Pripravila:

Biserka Šubelj, davčna svetovalka z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev

Ljubljana 9 maj 2019

Davčna blagajna

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 469

Poletni meseci še niso končani in že imamo v uradnem listu nove predpise, ki se dotikajo vse, ki v celoti ali le delno poslujte z gotovino (gotovinsko poslovanje).

Preberite več: Davčna blagajna

Sprememba roka za oddajo IREK obrazca, april 2014

 • Napisal: Biserka Šubelj
 • Ogledov: 446

Sprememba roka za oddajo IREK obrazca ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO

Iz pojasnila DURS, št. 4210-4247/2014-1, 1. 4. 2014 je razvidno, da se je spremenil rok za oddajo IREK obrazca v primeru, da se povračila stroškov izplačujejo po oddanem REK 1 za plače, ki teh podatkov ni zajel.

V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljeno, če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno, izplačevalec predloži IREK najkasneje zadnji dan meseca, ki sledi mesecu v katerem so bili izplačani.
Torej:
Če je povračilo stroškov izplačano v mesecu aprilu 2014 je treba o teh povračilih poročati najkasneje zadnji dan meseca maja 2014.

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun