ZA S.P.

Sklepi pri s.p.

  • Napisal: Biserka Šubelj
  • Ogledov: 1096

Slovenski računovodski standardi določajo v 39.8: Podjetnik sprejema računovodske usmeritve s sklepi. Sklepi se hranijo 10 let po prenehanju opravljanja dejavnosti. Vsak sklep se označi z zaporedno številko po časovnem zaporedju. Že sprejete računovodske usmeritve se lahko spremenijo le z novimi sklepi.

Zakon o gospodarskih družbah UPB3(url 65-2009),določa pri s.p. sledeče sklepe:Pri prenosu podjetja s.p. na družbo (npr. na d.o.o.)(668. člen )- Podjetnik mora v pisni obliki sprejeti sklep o prenosu podjetja.

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun