ZA S.P. IN DRUŽBE

Davčna blagajna

  • Napisal: Biserka Šubelj
  • Ogledov: 457

Poletni meseci še niso končani in že imamo v uradnem listu nove predpise, ki se dotikajo vse, ki v celoti ali le delno poslujte z gotovino (gotovinsko poslovanje).

Preberite več: Davčna blagajna

Sprememba roka za oddajo IREK obrazca, april 2014

  • Napisal: Biserka Šubelj
  • Ogledov: 439

Sprememba roka za oddajo IREK obrazca ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO

Iz pojasnila DURS, št. 4210-4247/2014-1, 1. 4. 2014 je razvidno, da se je spremenil rok za oddajo IREK obrazca v primeru, da se povračila stroškov izplačujejo po oddanem REK 1 za plače, ki teh podatkov ni zajel.

V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljeno, če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno, izplačevalec predloži IREK najkasneje zadnji dan meseca, ki sledi mesecu v katerem so bili izplačani.
Torej:
Če je povračilo stroškov izplačano v mesecu aprilu 2014 je treba o teh povračilih poročati najkasneje zadnji dan meseca maja 2014.

Novi predpisi-vpliv na gospodarstvo 21.03.2014-14.04.2014

  • Napisal: Biserka Šubelj
  • Ogledov: 396

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2A
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Zakon o finančni upravi (ZFU)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije,

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun