ZA S.P. IN DRUŽBE

Predpisi v URL od 1.10.2014-1.12.2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H), Uradni list 86/2014, dne 1. Dec.2014

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list 85/2014, dne 28.11.2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, Uradni list 83/2014 z dne, 24.11.2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, Uradni list 83/2014 z dne, 24.11.2014

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun